Thông báo Kết quả tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí năm 2017

Căn cứ kết quả phần thi bài viết, phỏng vấn vào ngày 23/08/2017 và công việc thực hiện trong thời gian thử thách từ ngày 28/08 ÷ 01/09/2017 của các thí sinh ứng tuyển vị trí Kỹ sư Cơ khí.

Phòng Tổ chức - Hành chính   15/09/2017   1875   0

Thông báo Kết quả tuyển dụng nhân sự năm 2017 đợt 4

Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi Thủy điện tổ chức ngày 21/08/2017, Kỹ sư Điện tổ chức vào ngày 25/08/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tổ chức - Hành chính   31/08/2017   1081   0

Thông báo tuyển dụng

Trong những năm qua, Công ty luôn tìm kiếm những người có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt để cùng đồng hành phát triển. Nhằm bổ sung nhân sự cho lĩnh vực phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   31/07/2017   1528   0

Thông báo Kết quả tuyển dụng - Kỹ sư điện

Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Điện - Nhà máy thủy điện Krông H'năng tổ chức vào ngày 24/07/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tổ chức - Hành chính   14/07/2017   1018   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho Nhà máy thủy điện Krông H’năng, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   01/03/2017   1075   0