Thông báo tuyển dụng nội bộ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Phòng Tổ chức - Hành chính   03/10/2017   2011   0

Công ty Cổ phần Sông Ba qua 15 năm thành lập và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi đã vượt qua những khó khăn, khắc nghiệt để đạt được những kết quả tốt: Hoàn thành công tác đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả 02 nhà máy thủy điện Krông H’năng, Khe Diên; Nâng tầm và khẳng định thương hiệu SBA thông qua các dịch vụ, hoạt động tư vấn thuê và nghiên cứu phát triển; Tạo ra một môi trường làm việc văn hóa – tạo dựng ngôi nhà chung SBA để tất cả thành viên được thỏa ước mơ, đam mê sáng tạo.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong giai đoạn mới, Công ty thông báo và mời các ứng viên có sự am hiểu chuyên sâu về thiết bị công nghệ, quản lý kỹ thuật và quản trị các nguồn lực khác tham gia ứng tuyển vị trí chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng, đối tượng tham gia, yêu cầu và nội dung thi tuyển.

   a/ Vị trí tuyển dụng và số lượng.

      - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật: 01 người.

   b/ Đối tượng tham gia: Trưởng Phòng Cơ điện, Giám đốc NMTĐ Krông H’năng, Giám đốc NMTĐ Khe Diên.

   c/ Nội dung thi tuyển: Nộp các báo cáo sau:

      c.1. Lập báo cáo chương trình hành động, bao gồm các nội dung:

         + Trình bày về hiện trạng kỹ thuật của Công ty.

         + Mục tiêu và hành động cho 3 tháng tới của đơn vị.

         + Chương trình cho 2 Nhà máy và Phòng Cơ điện trong 3, 6, 12 tháng đến và dài hạn.

      c.2. Soạn thảo văn bản:

         + Xin bổ sung quy hoạch 1 dự án.

         + Xin xét thưởng đột xuất.

         + Xin đăng ký bổ sung một đề tài nghiên cứu khoa học.

Công ty sẽ tổ chức cho các ứng viên thi tuyển; Báo cáo chương trình hành động có sự tham gia phản biện, nhận xét, đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, các Chuyên gia được mời thêm để chọn ra ứng viên tốt nhất trình HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm.

2. Nội dung công việc và mức lương:

   - Công việc thực hiện: Theo chức danh Phó Giám đốc Kỹ thuật được ban hành theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

   - Mức lương thỏa thuận.

3. Địa điểm làm việc chính: Tại Văn phòng Công ty.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

   - Đơn đăng ký, trình bày nguyện vọng;

   - Báo cáo chương trình hành động (nội dung nêu tại mục 3.1).

   - 03 văn bản theo nội dung tại mục 3.2.

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

   Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty.

6. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

   - Nhận Đơn đăng ký, trình bày nguyện vọng: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/10/2017.

   - Nhận Báo cáo, văn bản (nội dung nêu tại mục 2c): Ngày 11/12/2017.

   - Thời gian thi tuyển (dự kiến): Ngày 25÷28/12/2017.

   - Thông báo kết quả và đề xuất: Ngày 29/12/2017.

   - Hình thức nhận hồ sơ: Gửi trực tiếp Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN