Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) có vốn điều lệ 604,8 tỷ đồng, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện và Dịch vụ tư vấn cho các Công trình Thủy lợi - Thủy điện. Hiện tại, Công ty đang quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện: Khe Diên (15MW) tại tỉnh Quảng Nam, Krông H’năng (64 MW) tại 02 tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk và thực hiện các Dịch vụ tư vấn cho các Công trình thủy lợi - Thủy điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Để bổ sung nhân sự cho Công ty, SBA có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tài chính - Kế toán   08/07/2024   83   0

Thông báo tuyển dụng năm 2021

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   11/08/2021   3648   0

Thông báo tuyển dụng năm 2020

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/04/2020   3119   0

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/08/2019   2302   0

Thông báo về việc tuyển dụng Giám đốc NMTĐ Krông H’năng

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) có vốn điều lệ 604,8 tỷ đồng, đang quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện: Khe Diên (9 MW) tại tỉnh Quảng Nam và Krông H’năng (64 MW) tại 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Phòng Tổ chức - Hành chính   17/04/2018   2211   0