THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số 573, đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3 653 592 - 2 215 592

Fax: 0236. 3 653 593

sba2007@songba.vn

BẢN ĐỒ