Thông báo tuyển dụng năm 2020

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/04/2020   894   0

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/08/2019   532   0

Thông báo về việc tuyển dụng Giám đốc NMTĐ Krông H’năng

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) có vốn điều lệ 604,8 tỷ đồng, đang quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện: Khe Diên (9 MW) tại tỉnh Quảng Nam và Krông H’năng (64 MW) tại 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Phòng Tổ chức - Hành chính   17/04/2018   492   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong giai đoạn mới, Công ty thông báo và mời các ứng viên có sự am hiểu chuyên sâu về thiết bị công nghệ, quản lý kỹ thuật và quản trị các nguồn lực khác tham gia ứng tuyển vị trí chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   03/10/2017   594   0

Thông báo Kết quả tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí năm 2017

Căn cứ kết quả phần thi bài viết, phỏng vấn vào ngày 23/08/2017 và công việc thực hiện trong thời gian thử thách từ ngày 28/08 ÷ 01/09/2017 của các thí sinh ứng tuyển vị trí Kỹ sư Cơ khí.

Phòng Tổ chức - Hành chính   15/09/2017   549   0