Thông báo tuyển dụng năm 2020

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/04/2020   3063   0

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đang quản lý vận hành 02 Nhà máy thủy điện: Khe Diên (9 MW) tại tỉnh Quảng Nam và Krông H’năng (64 MW) tại 2 tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk và hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất và cung ứng điện năng; Dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình thủy điện; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện.

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

 1. VỊ TRÍ, YÊU CẦU:
 1. Phòng Cơ Điện:

* Vị trí Kỹ sư Điện, Kỹ sư Cơ khí:

 • Nơi làm việc: Văn phòng Công ty, địa chỉ 573 Núi Thành, Đà Nẵng. Theo yêu cầu công việc, có thể đi công tác tại 02 nhà máy thủy điện Krông H’năng, Khe Diên và các dự án Công ty đang thực hiện.
 • Mô tả công việc chính:
 • Tư vấn thiết kế/giám sát các hạng mục liên quan phần Cơ/Điện trong Nhà máy thủy điện; trạm biến áp và đường dây đến 110kV.
 • Lập dự toán các hạng mục liên quan phần Cơ/Điện trong nhà máy điện, Trạm biến áp và đường dây đến 110kV.
 • Giám sát lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị phần Cơ/Điện.
 • Lập phương án sửa chữa, bảo dưỡng; cải tạo; xử lý sự cố thiết bị Cơ/Điện.
 • Quản lý thực hiện công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ tại nhà máy thủy điện.
 • Kiểm soát các báo cáo quản lý kỹ thuật định kỳ tại các nhà máy thủy điện.
 • Yêu cầu:

Stt

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Kỹ sư Điện

03

 • Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy; loại Khá trở lên.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Autocad và phần mềm tính toán lưới điện (PSSE, PSS Adept hoặc tương đương).
 • Lập trình phần mềm kỹ thuật liên quan (PLC, WinCC…), SCADA.
 • Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Đáp ứng được một số công việc của Phòng Cơ điện nêu trên.

2

Kỹ sư

Cơ khí

chế tạo

03

 • Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy; loại Khá trở lên.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm Autocad và phần mềm tính toán kết cấu.
 • Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Đáp ứng được một số công việc của Phòng Cơ điện nêu trên.

 

 1. Trung tâm tư vấn và kiểm định an toàn đập:

*     *  Vị trí Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện/Kỹ sư Xây dựng Công trình thủy:

 •  Nơi làm việc: Văn phòng Công ty, địa chỉ 573 Núi Thành, Đà Nẵng. Theo yêu cầu công việc, có thể đi công tác tại 02 nhà máy thủy điện Krông H’năng, Khe Diên và các dự án công ty đang thực hiện.
 •  Mô tả công việc chính:
 • Tư vấn thiết kế/Giám sát thi công các hạng mục công trình xây dựng trong nhà máy thủy điện: Đập tràn, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả,…
 • Lập phương án sửa chữa, bảo trì, kiểm định công trình xây dựng liên quan đến nhà máy thủy điện.
 • Báo cáo quản lý, kiểm tra định kỳ công trình thủy công tại nhà máy thủy điện.
 • Lập dự toán/quyết toán công trình.
 • Yêu cầu:

Stt

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện/Kỹ sư Xây dựng Công trình thủy

04

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng; AutoCad; phần mềm thiết kế, tính toán chuyên ngành.
 • Chịu được áp lực công việc, ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Đáp ứng được một số công việc của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập nêu trên.
 1.  Nhà máy thủy điện Krông H’năng:
 •  * Vị trí Kỹ sư Điện
 • Nơi làm việc: Nhà máy thủy điện Krông H’năng - X. Ealy, H. Sông Hinh, T. Phú Yên.
 • Mô tả công việc chính:
 • Theo dõi tình trạng thiết bị, cập nhật lý lịch thiết bị.
 • Lập phương án sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, xử lý sự cố thiết bị của Nhà máy.
 • Trực tiếp chỉ huy công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại Nhà máy.
 • Triển khai thực hiện công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
 • Các báo cáo định kỳ, đột xuất.

- -  Yêu cầu:

Stt

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Kỹ sư Điện

01

 • Tốt nghiệp Đại học; loại Trung bình khá trở lên.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Autocad, Có kiến thức về lập trình phần mềm kỹ thuật liên quan (PLC, WinCC…), SCADA.
 • Ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Cam kết làm việc tại Nhà máy trên 03 năm.
 • Có hộ khẩu thường trú cách Nhà máy không quá 50km (có nhà nội trú cho nhân viên).
 • Đáp ứng được một số công việc của Nhà máy thủy điện Krông H’năng nêu trên.
 •  

 

 1. Nhà máy thủy điện Khe Diên:
 • Vị trí Kỹ sư Điện:
 • Nơi làm việc: Nhà máy thủy điện Khe Diên - X. Phước Ninh, H. Nông Sơn, T. Quảng Nam.
 • Mô tả công việc chính:
 • Theo dõi tình trạng thiết bị, cập nhật lý lịch thiết bị.
 • Lập phương án sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, xử lý sự cố thiết bị của Nhà máy.
 • Trực tiếp chỉ huy công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại Nhà máy.
 • Triển khai thực hiện công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
 • Các báo cáo định kỳ, đột xuất.
 • Yêu cầu:
 •  

Stt

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Kỹ sư Điện

01

 • Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy; loại Trung bình khá trở lên.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Autocad, Có kiến thức về lập trình phần mềm kỹ thuật liên quan (PLC, WinCC…), SCADA.
 • Ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Cam kết làm việc tại Nhà máy trên 03 năm.
 • Có hộ khẩu thường trú cách Nhà máy không quá 50km (có nhà nội trú cho nhân viên).
 • Đáp ứng được một số công việc của Nhà máy thủy điện Khe Diên nêu trên.

 • Vị trí Công nhân Cơ khí:
 • Nơi làm việc: Nhà máy thủy điện Khe Diên - X. Phước Ninh, H. Nông Sơn, T. Quảng Nam.
 • Mô tả công việc chính:
 • Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, lắp đặt mới, cải tạo các thiết bị liên quan phần cơ khí.
 • Gia công các vật tư, thiết bị liên quan phần cơ khí.
 • Tham gia đề xuất phương án sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị phần cơ khí.
 • Thực hiện công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
 • Kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị, các hạng mục công trình thủy công và ghi chép nhật ký.
 • Yêu cầu:

Stt

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Công nhân Cơ khí

01

 • Tốt nghiệp Trung cấp Cơ khí – chuyên ngành Hàn: loại Khá trở lên. Bậc thợ: 3/7 trở lên.
 • Có kinh nghiệm về gia công hàn.
 • Ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó.
 • Tuổi đời dưới 35 tuổi.
 • Cam kết làm việc tại Nhà máy trên 03 năm.
 • Có hộ khẩu thường trú cách Nhà máy không quá 50km (có nhà nội trú cho nhân viên).
 • Đáp ứng được một số công việc của Nhà máy thủy điện Khe Diên nêu trên.
 •  
 1. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
 • Quyền lợi được hưởng:
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Thu nhập phù hợp với trình độ, năng lực và hiệu quả công việc.
 • Xem xét tăng lương theo năng lực sau 3 tháng/lần.
 • Được đào tạo, nâng cấp.
 • Lương tháng 13 và thưởng các khoản khác theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
 • Chế độ nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
 • Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch hằng năm.
 • Thông tin khác xem tại website: songba.vn
 •  
 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
 1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
 • Đơn xin việc hoặc đơn ứng tuyển viết tay (Ghi rõ Vị trí, đơn vị ứng tuyển, vd: Kỹ sư Điện – Nhà máy thủy điện Krông H’năng...; Thông tin liên lạc: số điện thoại và email).
 • CV hoặc Bảng mô tả thông tin cá nhân, quá trình học tập, làm việc (Ghi rõ vị trí, nhiệm vụ đã đảm nhận, các thành tích đạt được, các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian học tập và công tác).
 • Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các chứng chỉ liên quan…
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; Bản sao công chứng: Sổ hộ khẩu; CMND.
 • Giấy khám sức khỏe.
 1. Hình thức nộp hồ sơ:
 • Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ:
 • Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, Số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236.2215592 (gặp chị An – Chuyên viên phụ trách nhân sự).
 • Hồ sơ ứng tuyển vị trí làm việc tại NMTĐ Krông H’năng, có thể gửi theo địa chỉ: Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên - ĐT: 0257.6529998 (gặp anh Đạt – Giám đốc NMTĐ Krông H’năng).
 • Hồ sơ ứng tuyển vị trí làm việc tại NMTĐ Khe Diên, có thể gửi theo địa chỉ: Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0235.3654888 (gặp anh Thạch – Giám đốc NMTĐ Khe Diên).
 • Qua địa chỉ E-mail: sba2007@songba.vn (Trường hợp gửi hồ sơ qua email, khi được mời đến dự tuyển thì ứng viên phải nộp hồ sơ bản chính).
 1. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm thi tuyển:
 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ khi có thông báo đến khi tuyển đủ số lượng.
 • Địa điểm tổ chức thi (cho tất cả các vị trí tuyển dụng): Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba - 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN