Thông báo tuyển dụng năm 2011 - lần 3

Do nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng Trưởng Phòng Cơ điện với các thông tin sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   01/12/2011   1118   0

Thông báo tuyển dụng năm 2011 - lần 2

Công ty cổ phần Sông Ba có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và điều kiện như sau

Phòng Tổ chức - Hành chính   12/07/2011   1071   0

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2011

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của nhà máy thủy điện Krông H’năng trong thời gian đến

Phòng Tổ chức - Hành chính   08/06/2011   1090   0

Kết quả tuyển dụng lao động năm 2010

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) xin trân trọng thông báo cho các ứng viên sau đây đã trúng tuyển và được chính thức tiếp nhận vào Công ty với các vị trí:

Phòng Tổ chức - Hành chính   20/09/2010   1077   0

Thông báo tuyển dụng năm 2010

Do yêu cầu phát triển, Công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm Kỹ sư với số lượng, điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   25/08/2010   1095   0