Thông báo Kết quả tuyển dụng - Kỹ sư điện

Phòng Tổ chức - Hành chính   14/07/2017   340   0

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG
Kỹ sư Điện - Nhà máy thủy điện Krông H'năng


Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Điện - Nhà máy thủy điện Krông H'năng tổ chức vào ngày 24/07/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba.


Công ty thông báo các thí sinh được tuyển dụng như sau:


DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

 

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHỈ
1 Sầm Đức Thịnh Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử Ea H'Leo - Đăk Lăk
2 Nguyễn Công Thức    Chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử Ea H'Leo - Đăk Lăk
3 Huỳnh Anh Tuấn Chuyên ngành Hệ thống Điện Krông Nô - Đăk Nông
4 Nguyễn Thành Y Chuyên ngành Hệ thống Điện Krông Nô - Đăk Nông

 

Thí sinh được tuyển dụng sẽ được Công ty ký Hợp đồng lao động thử việc thời hạn 02 tháng, thời gian thử việc bắt đầu từ ngày 01/08/2017.


Vào lúc 7h30’ ngày 01/08/2017, thí sinh có tên trên có mặt tại Văn phòng Công ty (số 573 Núi Thành - TP. Đà Nẵng) để ký Hợp đồng lao động thử việc và tiếp nhận kế hoạch thử việc.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN