Thông báo Kết quả tuyển dụng nhân sự năm 2017 đợt 4

Phòng Tổ chức - Hành chính   31/08/2017   349   0

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng nhân sự năm 2017 đợt 4.Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi Thủy điện tổ chức ngày 21/08/2017, Kỹ sư Điện tổ chức vào ngày 25/08/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba.

Công ty thông báo các thí sinh được tuyển dụng như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

STT Họ và tên Chuyên ngành Địa chỉ
1 Hứa Huy Hiệu KS ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
2 Huỳnh Tấn Minh Vũ KS Xây dựng Công trình thủy Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
3 Võ Văn Trường KS Xây dựng Công trình thủy Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Ngô Phước Thanh KS ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước Xã Thủy Phù, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5 Nguyễn Quang Hà KS ngành Kỹ thuật Xây dựng Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
6 Phan Gia Khải KS Điện chuyên ngành Hệ thống điện Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
7 Đặng Hữu Thịnh KS Điện, chuyên ngành Điện Tự động hóa Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
8 Bạch Đình Hà KS Điện, chuyên ngành Điện Tự động hóa Xã Hòa Hải, Huyện Lương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
9 Trần Hoài Bảo KS Điện, chuyên ngành Điện Tự động hóa Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Thí sinh được tuyển dụng sẽ được Công ty ký Hợp đồng lao động thử việc thời hạn 02 tháng, thời gian thử việc bắt đầu từ ngày 01/09/2017.

Vào lúc 7h30’ ngày 01/09/2017, thí sinh có tên trên có mặt tại Văn phòng Công ty (số 573 Núi Thành - TP. Đà Nẵng) để ký Hợp đồng lao động thử việc và tiếp nhận kế hoạch thử việc.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN