Kỷ niệm 15 năm vận hành phát điện thương mại Nhà máy thủy điện Khe Diên

Ngày 16/9/2022 tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy thủy điện Khe Diên (NMKD) đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm ngày vận hành phát điện thương mại (28/5/2007-28/5/2022).

Hội thao SBA 2022 – Lan tỏa niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết

Với mục đích tạo điều kiện cho CBNV có cơ hội vui chơi, giải tỏa áp lực trong công việc, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó của CBNV trong toàn Công ty, ngày 15/9/2022, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba đã tổ chức hội thao nội bộ chào mừng Kỷ niệm 15 năm Nhà máy thủy điện Khe Diên vận hành phát điện thương mại và hướng đến Kỷ niện 20 năm ngày thành lập Công ty.

Nhớ về Khe Diên

Nhớ về 15 năm NM thủy điện Khe Diên (15/9/2007÷15/9/2022)

Ngày: 03/10/2022
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 10,4 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,198
Tháng: 0,554
Năm: 42,222 / 42,000
Mực nước hồ: 203,88 m
Lượng mưa: 28,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 03/10/2022
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,791
Tháng: 2,113
Năm: 158,152 / 175,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 0,4 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH