Bồi huấn nghiệp vụ PCCC định kỳ cho CBNV NMTĐ Krông H'năng

Đối với NMKN, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) luôn được thực hiện nghiêm túc, công tác diễn tập PCCC được thực hiện định kỳ 1 quý/lần để nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của đội ngũ CBCNV. Công tác bồi huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV Nhà máy được thực hiện định kỳ 2 năm/lần theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trần Văn Thiện - NMTĐ Krông H'năng   17/09/2020   114   0

Thông báo: Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba trở lại hình thức làm việc bình thường.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) kính thông báo:

Phòng Tổ chức - Hành chính   11/09/2020   57   0

Công ty Cổ phần Sông Ba phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến cực kỳ phức tạp, khó lường, số ca nhiễm mới ngày càng gia tăng và đã có trường hợp tử vong. Nhận thức được tầm nghiêm trọng, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát trở lại, Tổng Giám đốc Công ty đã quyết liệt chỉ đạo ban hành những quy định mới về công tác phòng chống dịch và khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị như:

Hứa Huy Hiệu - Phòng Tổ chức - Hành chính   07/08/2020   112   0

Thông báo: Công ty Cổ phần Sông Ba chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) kính thông báo:

Phòng Tổ chức - Hành chính   31/07/2020   127   0

Thông báo: Quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên.

Để đảm bảo an toàn cho CBCNV NMTĐ Khe Diên và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo về quy định về phòng chống dịch Covid – 19 tại NMTĐ Khe Diên, thời gian áp dụng kể từ ngày 30/07/2020 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/07/2020   90   0