Thông tin chi tiết


Người đăng:   Pham anh tuan

Email:   anhtuan211286@gmail.com

Thời gian:  02/03/2021

Lượt xem:   984

Nội dung câu hỏi:

Thuộc chuyên mục:   Liên quan cổ tức, lợi nhuận

Tôi là nhà đâu tư cá nhân và đại diện cho nhóm cổ đông ( Phạm Quang Yên, Phạm Thị Ngọc Hà, Đoàn Ngọc Sơn,Trần Thế Tuyền) trong thời gian vừa qua, do vậy tôi rất quan tâm đến tình hình sản xuất của Công ty. Theo Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020 tiền mặt có 12 tỷ + 78 tỷ công nợ phải thu qua theo dõi tình hình sản xuât của quý công ty Quý 1 năm 2021 có thể đạt được hơn 70 tỷ doanh thu hơn nữa tình hình thời tiết huyện sông hinh sẽ có mưa trong thời gian tới nên nếu thuận lợi doanh thu quý 2 năm 2021 cũng sẽ thuận lợi.Do đó dòng tiền đến cuối quý 2 cũng sẽ có khoảng hơn 200 tỷ sau khi trừ đi các khoản phải trả quý công ty sẽ dư dc hơn 100 tỷ tiền mặt. Trong giai đoạn từ 2015 - 2020 nợ dài hạn của quý công ty giảm từ 650 tỷ xuống còn 300 tỷ  nhưng công ty vẫn trả cổ tức kịp thời. Về cơ bản dòng tiền năm 2021 sẽ rất tốt nhất là năm 2021 là nanila nên chắc chắn EBS sẽ lớn hơn 2000 VND/1 CP. Từ những ý trên xin quý công ty trả cổ tức năm 2020 ít nhất dc 15%. Các năm sau Lợi Nhuận có bao nhiêu trả cổ tức bằng đấy.

Xin trân Thành cảm ơn !


Nội dung trả lời:

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) xin cảm ơn sự quan tâm của quý Cổ đông đến tình hình hoạt động của SBA.

Liên quan đến nội dung ý kiến của Cổ đông, SBA trả lời như sau:

I. Về cân đối dòng tiền của SBA đến cuối Quý 4/2020 và hết Quý 2/2021:

1. Cân đối dòng tiền của SBA đến cuối Quý 4/2020

Căn cứ BCTC Quý 4/2020 tại ngày 31/12/2020 của SBA hiện có tiền mặt 12 tỷ đồng và 78 tỷ đồng nợ phải thu khách hàng (chủ yếu doanh thu tiền điện 02 nhà máy) nhưng nợ còn phải trả của SBA hơn 66 tỷ đồng, bao gồm:

  • Thuế và các khoản nộp vào NSNN: 28,6 tỷ đồng;
  • Lương phải trả cho người lao động: 7,2 tỷ đồng;
  • Cổ tức năm 2019 phải trả EVNCPC: 28,3 tỷ đồng;
  • Các khoản phải trả khác: 02 tỷ đồng;

Như vậy, dòng tiền quyết toán năm 2020 sau khi trừ các khoản phải trả nêu trên thì chỉ còn khoảng 24 tỷ đồng (không phải còn 90 tỷ đồng như ý kiến của Cổ đông).

2. Cân đối dòng tiền của SBA đến cuối Quý 2/2021

SBA đã nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình thủy văn, sản lượng điện năm 2021 cũng chỉ đạt mức trung bình nhiều năm. Sản lượng điện trong Quý 1/2021 tăng so cùng kỳ năm 2020, doanh thu của SBA có thể đạt 77 tỷ đồng (bao gồm thuế, phí) và dự kiến đến hết Quý 2/2021 doanh thu lũy kế đạt 132 tỷ đồng (bao gồm thuế, phí). SBA sẽ phải trả các khoản nợ liên quan HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2021 hơn 117,2 tỷ đồng, cụ thể:

  • Thuế và các khoản nộp vào NSNN: 25,2 tỷ đồng;
  • Chi phí HĐSXKD: 27 tỷ đồng;
  • Gốc vay và lãi vay: 55 tỷ đồng;
  • Trả cho nhà thầu thi công xây dựng DA Khe Diên mở rộng: 10 tỷ đồng;

Như vậy, dòng tiền dự kiến đến hết Quý 2/2021 của SBA sau cân đối 38,8 tỷ đồng (24 tỷ đồng của năm 2020 và 14,8 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2021) và dự kiến đến cuối tháng 8/2021 mới thu được để trả nợ ngân hàng Quý 3/2021.

II. Về chi trả cổ tức năm 2020 và các năm sau:

SBA chọn khu hao TSCĐ theo phương pháp khu hao sn lượng. Ngun vn khu hao TSCĐ Công ty ch trích được bình quân hàng năm khong 49 t đồng. Trong khi đó, SBA phi tr gc vay bình quân hàng năm 92,3 t đồng (từ năm 2021 đến năm 2024), dn đến dòng tin tr n b thiếu ht khong trên 43,3 t đồng so vi li nhun sau thuế chưa phân phi trên s sách kế toán hàng năm. Vì vậy, để thực hiện chi trả cổ tức theo đề xuất của cổ đông là rất khó khăn.

SBA rất mong cổ đông thấu hiểu và chia sẽ những khó khăn về dòng tiền khi SBA vẫn đang còn nợ vay ngân hàng. Hy vọng trong thời gian không xa nữa, tình hình tài chính của SBA sẽ vững mạnh, và cổ tức của cổ đông sẽ chi trả như mong đợi.

Kính chúc quý Cổ đông cùng gia đình sức khỏe, thành công.

Trân trọng.

CÁC Ý KIẾN MỚI

Pham Thi Ngoc Ha   07/02/2021   806

CÁC Ý KIẾN XEM NHIỀU