Đóng điện, vận hành NMTĐ Khe Diên sau mở rộng hòa vào lưới điện 110kV Quốc gia

Ngày 06/02/2021 đã đến, cả Công ty SBA nô nức lên TBA 110kV và Nhà máy TĐ Khe Diên để thực hiện công tác nghiệm thu, đóng điện Công trình đấu nối lưới điện 110 kV, với mong ước được vận hành đầy tải nhà máy sau khi hoàn thành tổ máy số 3.

Công đoàn SBA làm việc với Đoàn công tác Công đoàn EVNCPC

Ngày 26/3/2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Đoàn công tác của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã làm việc với Công đoàn SBA về việc triển khai, tổ chức các hoạt động Công đoàn và công tác kiểm tra.

Mừng Xuân Tân Sửu

Năm Canh Tý, chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm đầy thiên tai, dịch họa. Với sự đoàn kết, chung sức, tập thể SBA đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, hoàn thành công trình mở rộng NMTĐ Khe Diên, TBA 110kV Khe Diên, công tác dịch vụ tư vấn phát triển vượt bậc, thương hiệu SBA ngày càng lan tỏa.

Ngày: 14/06/2021
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 14,5 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,085
Tháng: 1,006
Năm: 14,712 / 38,000
Mực nước hồ: 197,64 m
Lượng mưa: 0,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 14/06/2021
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 54,3 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,350
Tháng: 2,795
Năm: 59,489 / 172,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 0,4 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH