SBA làm việc với các đơn vị Tư vấn để triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ như hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số là một yếu tố tất yếu và sống còn của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, từ tháng 3/2020 Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã xây dựng đề cương chuyển đổi số tại Công ty.

Cuộc thi tìm hiểu: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng - 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Sông Ba

Từ cuối tháng 4/2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã bùng phát trên phạm vi cả nước, đỉnh điểm là từ tháng 7/2021. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) do Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng ban đã bám sát, phối hợp thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh/ thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lăk). Công ty kịp thời ban hành những quy định mới về công tác phòng chống dịch và khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị

Ngày: 08/12/2021
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,097
Tháng: 1,511
Năm: 39,221 / 38,000
Mực nước hồ: 206,02 m
Lượng mưa: 1,8 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 08/12/2021
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 1,005
Tháng: 4,967
Năm: 169,928 / 175,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 3,7 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH