SBA tổ chức tuyển dụng nhân sự năm 2021

04/10/2021 237 0

Ngày 03/10/2021, Hội đồng tuyển dụng Công ty Cổ phẩn Sông Ba đã tổ chức đợt tuyển dụng nhân sự năm 2021. Hội đồng tuyển dụng do Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Tổng giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Trưởng đơn vị chức năng liên quan trong Công ty. Đợt tuyển dụng này nhằm bổ sung lực lượng kỹ sư, công nhân để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy thủy điện Khe Diên (tỉnh Quảng Nam) và Krông H’năng (tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk).

SBA tổ chức tuyển dụng nhân sự năm 2021

Ngày 03/10/2021, Hội đồng tuyển dụng Công ty Cổ phẩn Sông Ba đã tổ chức đợt tuyển dụng nhân sự năm 2021. Hội đồng tuyển dụng do Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Tổng giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Trưởng đơn vị chức năng liên quan trong Công ty. Đợt tuyển dụng này nhằm bổ sung lực lượng kỹ sư, công nhân để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tại các Nhà máy thủy điện Khe Diên (tỉnh Quảng Nam) và Krông H’năng (tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk).

Công đoàn SBA làm việc với Đoàn công tác Công đoàn EVNCPC

Ngày 26/3/2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), Đoàn công tác của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã làm việc với Công đoàn SBA về việc triển khai, tổ chức các hoạt động Công đoàn và công tác kiểm tra.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Sông Ba

Từ cuối tháng 4/2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã bùng phát trên phạm vi cả nước, đỉnh điểm là từ tháng 7/2021. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) do Tổng giám đốc Công ty làm Trưởng ban đã bám sát, phối hợp thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh/ thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Lăk). Công ty kịp thời ban hành những quy định mới về công tác phòng chống dịch và khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các Phòng, Ban, Đơn vị

Ngày: 27/10/2021
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,290
Tháng: 6,334
Năm: 29,190 / 38,000
Mực nước hồ: 203,53 m
Lượng mưa: 147,9 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 27/10/2021
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 1,551
Tháng: 32,489
Năm: 130,348 / 175,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 74,0 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH