NMTĐ Krông H’năng tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho Người lao động năm 2022

12/05/2022 89 0

Được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, từ ngày 16-24/4/2022 Nhà máy thủy điện Krông H’năng đã tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho Người lao động Nhà máy năm 2022. Nhằm tạo điều kiện cho tất cả CBCNV Nhà máy và người thân (vợ, con) đều được tham gia, Nhà máy đã tổ chức chuyến đi tham quan nghỉ dưỡng thành 02 đợt (đợt 1, từ ngày 16 đến ngày 17/4/2022 và đợt 2, từ ngày 23 đến ngày 24/4/2022) tại địa điểm được chọn là khu nghỉ dưỡng cao cấp Resort FLC Qui Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định.

NMTĐ Krông H’năng tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho Người lao động năm 2022

Được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, từ ngày 16-24/4/2022 Nhà máy thủy điện Krông H’năng đã tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho Người lao động Nhà máy năm 2022. Nhằm tạo điều kiện cho tất cả CBCNV Nhà máy và người thân (vợ, con) đều được tham gia, Nhà máy đã tổ chức chuyến đi tham quan nghỉ dưỡng thành 02 đợt (đợt 1, từ ngày 16 đến ngày 17/4/2022 và đợt 2, từ ngày 23 đến ngày 24/4/2022) tại địa điểm được chọn là khu nghỉ dưỡng cao cấp Resort FLC Qui Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định.

Chi bộ SBA tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên năm 2021

Ngày 14/12/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba, Chi bộ Công ty đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ. Buổi họp dưới sự chủ trì của Ông Thái Hồng Quân, Bí thư Chi bộ và sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Công ty.

Màu mũ và ý nghĩa các màu mũ bảo hộ lao động

Ngày nay, những chiếc mũ bảo hộ lao động đã rất quen thuộc với mọi người; Tuy nhiên, khi nói đến mũ bảo hộ lao động, thông thường mọi người thường nghĩ tới một vật dụng dùng để bảo vệ đầu con người khi tham gia lao động; Ít người quan tâm đến màu sắc và hiểu về ý nghĩa màu sắc mũ đội. Thực tế, màu sắc mỗi mũ khác nhau thường gắn liền với các công việc khác nhau. Hoặc trong cùng 1 công trường, 1 công việc, mũ bảo hộ sẽ giúp chúng ta phân biệt công việc mà mỗi người thực hiện.

Ngày: 17/05/2022
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,098
Tháng: 2,332
Năm: 20,597 / 42,000
Mực nước hồ: 203,36 m
Lượng mưa: 2,6 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 17/05/2022
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,217
Tháng: 2,742
Năm: 64,457 / 175,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 4,8 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH