Câu hỏi:

Công tác quản lý sản xuất các Nhà máy thuỷ điện của Công ty được thực hiện như thế nào? Cụ thể:

1. Cơ chế và cách thức quản lý các Nhà máy thuỷ điện của Công ty? (Phòng nào quản lý, bao nhiêu người/nhà máy...)

2. Về chế độ báo cáo (cung cấp thông tin) của Nhà máy?

3. Kế hoạch (thời gian và nội dung) kiểm tra Nhà máy về việc tổ chức SX, việc thực hiện quy định của Cty, công tác PCCC, PCBL...? 

4. Công tác tổ chức thi nâng bậc, sát hạch các chức danh vận hành...(bao lâu một lần...)?

5. Công tác an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên...?

6. Các vấn đề liên quan khác (công tác trồng bù rừng, chống xói 
mòn cho diện tích đã được cấp đất...) 

Đây là vấn đề tôi rất quan tâm. Mong sớm nhận được hồi âm!

Cảm ơn!

14/09/2010 Nguyễn Văn Việt : 1320

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

Câu hỏi:

Tình hình hoạt động của Công ty?

01/09/2010 donghoang_soi2000@yahoo.com : 1361

Trả lời:

Xem chi tiết nội dung trả lời...

GỬI Ý KIẾN