SBA hoàn thành tái cơ cấu vốn vay đầu tư dự án Khe Diên mở rộng từ OCB qua Shinhan Bank

Nguyễn Võ Hiền Trang - Phòng Tài chính - Kế toán   18/06/2024   472   0

Ngày 13/06/2024, Công ty cổ phần Sông Ba hoàn thành tái cơ cấu khoản vay đầu tư cho Dự án Khe Diên mở rộng từ Ngân hàng TMCP Phương Đông  - CN Trung Việt (OCB) qua Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Đà Nẵng (Shinhan Bank) – một trong những giải pháp nhằm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả tài chính cho Công ty.

Trong những năm qua, để đầu tư cho các Dự án thủy điện Khe Diên và Dự án Thủy điện Krông H’năng, SBA đã thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty để vay vốn tín dụng tài trợ cho các dự án.

Công ty luôn tìm kiếm các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền cho hoạt động SXKD của Công ty, chi trả nợ gốc, lãi vay, đồng thời đảm bảo cổ tức hàng năm phù hợp cho cổ đông.

Từ đầu năm 2024, sau khi tìm hiểu, phân tích, so sánh đối với khoản dư nợ vay còn lại của dự án đầu tư Khe Diên mở rộng tại OCB – CN Trung Việt so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại của các Ngân hàng, Công ty nhận thấy rằng chi phí lãi vay sẽ giảm đáng kể nếu cơ cấu khoản vay này chuyển qua Shinhan Bank.

Công ty đã trình phương án và được HĐQT Công ty chấp thuận tái cơ cấu khoản vay đầu tư cho Dự án Khe Diên mở rộng từ OCB qua Shinhan Bank.

Ngày 13/06/2024, SBA chính thức được Shinhan Bank giải ngân tái tài trợ khoản vay đầu tư Dự án Khe Diên mở rộng và tất toán dư nợ đối với dự án này tại OCB – CN Trung Việt. Các bên đã hoàn thành ký kết bàn giao tài sản thế chấp NMTĐ Khe Diên từ OCB qua Shinhan Bank.

Với hợp đồng vay vốn tại Shinhan Bank, trong năm đầu tiên, biên độ lãi suất vay cố định của SBA giảm tối thiểu 1,5%/năm, các năm còn lại giảm tối thiểu 1,1%/năm, ước tính đến thời hạn trả gốc và lãi vay cuối cùng (theo lãi suất hiện nay) thì SBA sẽ giảm được chi phí lãi vay hơn 2,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, SBA được Shinhan Bank đồng ý cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tuần hoàn nhằm dự phòng cho nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD, tăng tính chủ động tài chính của Công ty.

Trong những năm qua, SBA luôn chú trọng cân đối dòng tiền để chi trả gốc vay, tối ưu chi phí lãi vay cho Công ty. Việc thực hiện tái cơ cấu khoản vay đầu tư cho Dự án Khe Diên mở rộng từ OCB qua Shinhan Bank là một trong những giải pháp nhằm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả tài chính cho Công ty.

Lãnh đạo ký kết các hồ sơ vay vốn

Nhà máy thủy điện Khe Diên sau mở rộng


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN