Hoàn thành công tác bảo trì định kỳ tổ máy H1 - NMTĐ Krông H’năng năm 2024

Trần Hoàng Lân – NMTĐ Krông H’năng   21/05/2024   516   0

Công tác bảo trì định kỳ năm các hệ thống thiết bị thuộc 02 tổ máy của Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng đóng một vai trò quan trong trong công tác quản lý vận hành sản xuất điện của Nhà máy. Sau chu kỳ 01 năm vận hành, các hệ thống thiết bị của tổ máy cần phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành an toàn, hiệu quả theo thị trường điện để đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng có công suất 64MW, gồm 02 tổ máy. Từ ngày 06/3/2024 đến ngày 06/4/2024, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã hoàn thành công tác bảo trì định kỳ năm 2024 tổ máy H2 – Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng và từ ngày 14/4/2024, Công ty tiếp tục triển khai công tác bảo trì các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 theo đúng kế hoạch được duyệt.

Đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, Công ty đã hoàn thành công tác bảo trì định kỳ tổ máy H1 theo đúng kế hoạch đề ra, các hệ thống thiết bị tổ máy sau khi bảo trì đưa vào vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Một số hình ảnh trong quá trình bảo trì

Kiểm tra, bảo trì phần tuabin H1

Bảo trì thiết bị cấp điện áp 10,5kV

Bảo trì thiết bị cấp điện áp 10,5kV

Bảo trì máy biến áp tự dùng TD91

Bảo trì máy biến áp T1

Bảo trì thiết bị thuộc NXT 171 trạm phân phối 110kV

Bảo trì thiết bị thuộc NXT 171 trạm phân phối 110kV

Kiểm tra độ rung của tổ máy sau bảo trì

Tổ máy vận hành mang tải sau bảo trì

Tình trạng EL Nino kéo dài từ đầu năm 2024 đến nay đã gây ra nhiều thách thức lớn đối với khả năng huy động điện của các nhà máy thủy điện. Việc thực hiện tốt công tác bảo trì định kỳ hằng năm đảm bảo khả năng cung ứng điện liên tục của các tổ máy vào những tháng cuối năm 2024, góp phần đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN