Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2024

Võ Anh Thùy An - Phòng Tổ chức - Hành chính   03/05/2024   1024   0

Ngày 26/4/2024 tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Về phía khách mời, có sự hiện diện của Ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); Các Ông là Trưởng các Ban của EVNCPC; Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông và Đại diện Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Phiên họp có sự hiện diện của 67 cổ đông, đại diện theo ủy quyền, đạt 58,44% cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì phiên họp.

Ông Thái Hồng Quân và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, đại diện HĐQT, Ban kiểm soát và Lãnh đạo Công ty báo cáo các nội dung: Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán; báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024; báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2023; tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; tờ trình thông qua dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Krông H’năng 2; …

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Công ty đã đạt được những thành tích nổi bật như sau: Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy là 270,38/244,0 triệu kWh, đạt 110,81% theo kế hoạch; tổng doanh thu là 341,09/279,16 tỷ đồng, đạt 122,18% theo kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 175,33/115,61 tỷ đồng, đạt 151,66% theo kế hoạch; lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.899 đồng/CP. Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao.

Về kế hoạch năm 2024, Công ty dự kiến sản lượng điện thương phẩm của hai NMTĐ đạt 220,0 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 255,83 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.822 đồng/CP.

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện trình bày Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình của Công ty, ĐHĐCĐ đã tham gia thảo luận. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty và ghi nhận thành quả đạt được của Công ty trong năm 2023, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với việc thu hồi tiền ký quỹ sau khi dừng dự án thủy điện Krông H’năng 2, phần lãi vay tại Ngân hàng OCB thời điểm hiện nay, các giải pháp để tiết kiệm nguồn nước, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn nhân lực. Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ trì cuộc họp trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

Cổ đông Công ty thảo luận tại cuộc họp

Kết thúc phần thảo luận, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu thông qua tất cả các nội dung được trình bày tại phiên họp với kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%. Kết quả đạt được của phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty là nguồn cổ vũ, động viên cho toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN