SBA thực hiện tư vấn hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh

Hứa Minh Hoàng - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định AT đập   09/04/2024   944   0

Công trình thủy điện Đrây H’Linh hiện đang được vận hành theo quy trình vận hành hồ ban hành kèm Quyết định số 11334/QĐ-BCT ngày 15/12/2014 của Bộ Công Thương (Quy trình đơn hồ 11334). Đây là công trình có nhiều điểm khác biệt với 4 nhà máy độc lập cùng khai thác, sử dụng nước từ 1 hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh, được xây dựng tại ranh giới giữa 2 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông trên sông Srêpôk. Các nhà máy được xây dựng cả 2 bên bờ sông và được vận hành vào các thời điểm khác nhau, đồng thời trên lưu vực này lại có nhiều công trình thủy điện khác được xây dựng sau và cùng vận hành nên ảnh hưởng rất lớn đến chế độ vận hành của công trình thủy điện Đrây H’Linh. Do đó, nhiều nội dung tại Quy trình đơn hồ 11334 không còn phù hợp với thực tế cũng như các quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 và các quy định hiện hành khác có liên quan nên việc nghiên cứu hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh là rất cần thiết.

Công ty cổ phần Sông Ba với nhiều kinh nghiệm, vừa là đơn vị đầu tư, quản lý vận hành các công trình thủy điện Krông H’năng, thủy điện Khe Diên và vừa đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo vận hành, thực hiện các đề tài nghiên cứu vận hành các lưu vực sông khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, Công ty đã có nhiều năm nghiên cứu, thực hiện nhiều nội dung tư vấn liên quan về công tác quản lý vận hành cho công trình thủy điện Đrây H’Linh nên nắm rõ thực tế vận hành, đặc thù của công trình, được Chủ đầu tư tin tưởng, hợp tác, ký kết hợp đồng thực hiện tư vấn lập hồ sơ hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước, an toàn công trình và tuân thủ tốt các quy định hiện hành.

Ngày 19/3/2024, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cùng với sự tham gia của đại diện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Sở Công Thương các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông; các chuyên gia về thủy văn, thủy điện, thủy công là các thành viên Tổ thẩm định (được thành lập tại Quyết định số 30/QĐ-ATMT ngày 22/02/2024 của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp), Chủ công trình và Đơn vị tư vấn.

Quan cảnh làm việc của Hội đồng thẩm định

Đại điện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo Quy trình

Các thành viên Tổ thẩm định đã đánh giá rất cao sự chỉnh chu, chi tiết của hồ sơ Dự thảo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đrây H’Linh và thống nhất thông qua, hoàn thiện theo quy định để trình phê duyệt, làm cơ sở để quản lý khai thác, đảm bảo an toàn và hiệu quả.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN