Hoàn thành công tác bảo trì định kỳ các hệ thống thiết bị tổ máy H2 NMTĐ Krông H’Năng năm 2024

Trần Thanh Phú - Phòng Kỹ thuật cơ điện   08/04/2024   782   0

Từ ngày 06/3/2024, SBA đã triển khai thực hiện công tác bảo trì tổ máy H2 – NMTĐ Krông H’Năng theo các kế hoạch đã được Tổng giám đốc Công ty và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt.

Đến ngày 05/4/2024, công tác bảo trì đã hoàn thành theo phương án được duyệt. SBA và các đơn vị liên quan đã triển khai nghiệm thu, vận hành thử nghiệm không tải, có tải tổ máy H2 sau bảo trì an toàn. Các thông số kỹ thuật đều đảm bảo, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và tổ máy đã được bàn giao đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:

Bảo trì, kiểm tra phần tuabin

Bảo trì, kiểm tra hệ thống thủy lực điều tốc

Gia công thay thế bích chặn dưới ống lồng cánh hướng

Bảo trì, kiểm tra thiết bị hệ thống thiết bị điện tổ máy

Vệ sinh, bảo trì thiết bị tại TPP 110 kV

Kiểm tra đánh giá tình trạng bất thường của thiểt bị

Kiểm tra thông số vận hành tổ máy sau bảo trì

Tổ máy vận hành mang tải sau bảo trì

Năm 2024 được dự báo tiếp tục chu kỳ thủy văn không thuận lợi do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Do đó, để duy trì các tổ máy luôn ở tình trạng sẵn sàng ở mức tối đa nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước, công tác bảo trì, kiểm tra thiết bị luôn được SBA đề cao. Bên cạnh việc lên kế hoạch  chi tiết từ khâu lập phương án, lựa chọn Nhà thầu, mua sắm thiết bị, thì công tác tổ chức thi công luôn được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN