Tổ chức bồi huấn an toàn lao động, diễn tập thao tác thiết bị, xử lý sự cố thiết bị trạm biến áp, diễn tập chữa cháy cho cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên

Phan Gia Khải - NMTĐ Khe Diên   27/03/2023   726   0

Tháng 3/2023, Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức bối huấn An toàn điện và thực hiện kế hoạch diễn tập thao tác thiết bị, xử lý sự cố (XLSC) thiết bị trạm biến áp (TBA), diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Thủy điện Khe Diên.

Việc bồi huấn định kỳ hàng năm công tác An toàn điện, diễn tập thao tác thiết bị và XLSC thiết bị TBA luôn được Công ty chú trọng thực hiện và là kế hoạch công việc quan trọng của năm. Công ty đã cử cán bộ chuyên trách phụ trách An toàn trực tiếp bồi huấn, giám sát, kiểm tra trong thời gian Công ty tổ chức.

Hình 1: Bồi huấn an toàn điện cho người lao động - NMTĐ Khe Diên

TBA 110kV Khe Diên không chỉ là “điểm bán điện” của nhà máy Khe Diên mà còn là nơi cung cấp nguồn điện chính cho địa phận huyện Nông Sơn. Vì vậy, việc vận hành và xử lý nhanh khi có sự cố là điều mà CBCNV nhà máy phải thuần thục để giúp giảm thiểu thời gian mất điện trong sản xuất của nhà máy cũng như cấp điện cho nhân dân tại địa phương. NMTĐ Khe Diên tổ chức diễn tập thao tác vận hành và xử lý sự cố có thể xảy ra nhằm ôn lại quy trình thao tác thiết bị, tăng cường khả năng phản xạ, xử lý tình huống, giúp rút ngắn thời gian mất điện do sự cố.

Hình 2: Diễn tập xử lý sự cố - Nhân viên NMTĐ Khe Diên kiểm tra thiết bị khi có sự cố.

Công tác diễn tập yêu cầu sự phối hợp tốt giữa các bộ phận vận hành và tổ cơ động xử lý sự cố. Công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, nhân viên tham gia ý thức được sự quan trọng của công tác diễn tập, luôn nghiêm túc trong công tác diễn tập.

Hình 3: Ca trực vận hành thực hiện diễn tập thao tác thiết bị.

Bên cạnh đó, Công tác PCCC luôn được Công ty Cổ phần Sông Ba và nhà máy Khe Diên chú trọng nên việc diễn tập định kỳ cũng được quan tâm thực hiện chu đáo. Tại buổi diễn tập PCCC, nhân viên nhà máy Khe Diên được ôn lại các nguyên tắc và thực hành thao tác chữa cháy, sử dụng các loại bình bột, bình khí CO2 để dập tắt đám cháy, sự phối hợp và sử dụng vòi xịt nước chữa cháy. Nhịp độ diễn tập chữa cháy diễn ra khẩn trương, chính xác đúng như tinh thần được đề ra trước buổi diễn tập.

Hình 4: Diễn tập chữa cháy tại nhà máy thủy điện Khe Diên.

Qua đợt bồi huấn kiến thức định kỳ về an toàn điện, diễn tập thực tế về công tác vận hành, xử lý sự cố thiết bị và PCCC,  Cán bộ công nhân viên nhà máy Khe Diên nâng cao ý thức về Công tác An toàn, thao tác và XLSC thiết bị, luôn sẵn sàng công tác ứng phó với các hiện tượng bất thường trong quá trình quản lý và vận hành Nhà máy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật năm 2023 đề ra.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN