SBA tiếp tục được xếp trong TOP 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2019 của Việt Nam.

Nguyễn Hà Anh Vũ - Phòng Tổ chức - Hành chính   06/12/2019   151   0

          Ngày 26/11/2019, trong buổi Lễ Công bố Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam tổ chức  tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Ba một lần nữa đã được Hội Đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) trân trọng trao chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019”.

 

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tịch HĐQT đại diện SBA nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019”.

          Được tổ chức thường niên từ năm 2016 theo sự chỉ đạo của Chính Phủ tại thông báo số số 398/TB-VPCP ngày 15/5/2015, chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI) qua 4 năm đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và sức lan tỏa nhất định trong cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

           Tổ chức bầu chọn bao gồm Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài Nguyên và môi trường, Bộ Lao Động và Thương binh Xã hội. Việc đánh giá xét chọn theo các tiêu chí của bộ chỉ số phát triển bền vững (Bộ chỉ số CSI). Đặc biệt, năm 2019 bộ tiêu chí CSI gồm 98 chỉ tiêu ở 3 lĩnh vực: kinh tế - xã hội – môi trường, trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật. Từ năm 2019 các tiêu chí được cập nhật hơn với thông lệ quốc tế và phù hợp với luật pháp trong nước, có tính ứng dụng cao và phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng hơn.

           Việc lựa chọn hàng năm được xem xét đánh giá từ hơn 500 doanh nghiệp khác nhau đang hoạt động tại Việt Nam không phân biệt quy mô và thành phần kinh tế. Từ đó, ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững để vinh danh.

 

Đại diện 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019 

          Đây là năm thứ hai liên tiếp (2018, 2019) Công ty Cổ phần Sông Ba đạt Danh hiệu này.

          Công ty cổ phần Sông Ba không vì bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) để hoạt động mà luôn vì Cổ đông, vì sự cống hiến cho cộng đồng xã hội trên nền tảng lợi ích hài hoà để phát triển. Chính điều đó đã luôn mang lại niềm tin cho Cổ đông, mang lại niềm vui và động lực phát triển không ngừng cho từng CBCNV.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN