Tổ máy thứ hai CTTĐ Krông H’năng đã chính thức vận hành thử nghiệm xong 72 giờ

Vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 03 tháng 09 năm 2010, Tổ máy thứ hai của Công trình thủy điện Krông H’năng đã chính thức vận hành, hoà lưới điện Quốc gia, phát thử nghiệm 72 giờ với công suất 32 MW (đạt 100% công suất thiết kế) ...

TC   07/09/2010   91   0

Công trình thuỷ điện Krông H’ Năng chính thức vận hành hoà lưới điện Quốc gia

Sau khi đã hoàn chỉnh các thí nghiệm cần thiết, đến thời điểm hiện nay, tổ máy đầu tiên công trình thuỷ điện Krông H’ Năng đã đảm bảo đủ điều kiện vận hành. Vào lúc 0h15’ ngày 22 tháng 06 năm 2010, tổ máy đầu tiên đã chính thức vận hành, hoà lưới điện quốc gia và đang phát thử nghiệm 72 giờ với ...

KH   22/08/2010   92   0

Tổ máy đầu tiên công trình thuỷ điện Krông H’ Năng chính thức vận hành hoà lưới điện Quốc gia

Tổ máy đầu tiên công trình thuỷ điện Krông H’ Năng chính thức vận hành hoà lưới điện Quốc gia vào ngày 22 tháng 06 năm 2010 ...

TC   23/06/2010   90   0

Lễ chặn dòng tích nước - Công trình thủy điện Krông H'năng

Ngày 16/10/2009 Công ty CP Sông Ba đã tổ chức Lễ Nút cống dẫn dòng – tích nước công trình TĐ Krông H’năng ...

PH   02/11/2009   92   0

Báo cáo đầu tư dự án thủy điện Krông H'năng 2

Được sự đồng ý của Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Sông Ba đã tổ chức cuộc họp báo cáo về Dự án thuỷ điện Krông H’năng 2 vào ngày 14/07/2008 tại Ban chỉ huy công trình thuỷ điện Krông H’năng. ...

KH2   29/07/2008   87   0