Chi bộ SBA tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Võ Anh Tuấn   14/09/2016   140   0

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 17/6/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Chi ủy SBA đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch học tập và nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Chi ủy đã phân công đồng chí Chi ủy viên đồng thời là Tuyên truyền viên Đảng ủy EVN CPC lập kế hoạch tổ chức thực hiện học tập, quán triệt các Nghị quyết.

Tất cả nội dung Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 17/6/2016 của Đảng ủy EVNCPC, các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy EVN CPC đã được phổ biến đầy đủ đến toàn thể cán bộ đảng viên; đồng thời Chi ủy cũng đã đăng ký mua đầy đủ tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cấp phát cho đảng viên, cán bộ nhân viên toàn Công ty phục vụ học tập, nghiên cứu Nghị quyết.


http://songba.vn/UserFiles/image/SongBa/2016/T09/thnq01.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 31/8/2016, Chi ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố cho tất cả đảng viên và toàn thể CBNV khối Văn phòng Công ty. Đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị. Đồng chí Chi ủy viên, Tuyên truyền viên Đảng ủy EVN CPC trực tiếp báo cáo tại Hội nghị.


http://songba.vn/UserFiles/image/SongBa/2016/T09/thnq02.jpg
Đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên, CBNV phải nỗ lực thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ từ nay đến 2020. Các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty; mỗi cá nhân, đơn vị phải có những đột phá trong công việc, phát huy dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN