Chi ủy Công ty Cổ phần Sông Ba làm việc với Tổ Giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung

Võ Anh Tuấn   07/11/2016   150   0

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại văn phòng Công ty, Chi ủy Công ty CP Sông Ba (SBA) đã tiếp và làm việc với Tổ Giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung do đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm Tổ trưởng. 


http://songba.vn/UserFiles/image/SongBa/2016/T11/ktcb01.jpg
Chi ủy SBA làm việc với Tổ Giám sát UBKT Đảng ủy EVNCPC

Đồng chí Phạm Phong, Bí thư chi bộ, đã báo cáo với Tổ Giám sát về kết quả các mặt hoạt động của chi bộ trong 09 tháng đầu năm 2016.
Về công tác sản xuất kinh doanh điện năng: SBA đã chủ động làm tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ thiết bị và các hạng mục công trình, đảm bảo hai nhà máy Khe Diên và Krông H’năng sẵn sàng huy động, vận hành hiệu quả, an toàn về người, thiết bị và an toàn cho người dân vùng hạ du. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, dù hiện tượng El Nino chấm dứt trong tháng 6/2016 nhưng tại lưu vực hồ Krông H’năng lượng mưa không lớn nên sản lượng điện chỉ đạt 71,19/175 triệu kwh (đạt 40,68% so với kế hoạch), doanh thu đạt 103,63/203,21 tỷ đồng (đạt 51% so với kế hoạch). Theo dự báo, nguồn nước sẽ về nhiều trong tháng 11, dự kiến cả năm sản lượng điện sẽ đạt 168,89/175 triệu kwh, doanh thu đạt 204,0/203,21 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư dự án mới: SBA đang thực hiện thẩm tra báo cáo đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2, thực hiện thủ tục liên quan để duy trì dự án thủy điện Sông Tranh 1, nghiên cứu Báo cáo khả thi dự án Năng lượng mặt trời tại lòng hồ thủy điện Krông H’năng với công suất ban đầu 5 MW, trình Hội đồng quản trị hồ sơ nghiên cứu dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên 4,5÷ 7.5 MW (Nếu tốt sẽ triển khai thực hiện trong năm 2017). 

Về công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCLB, môi trường: Thực hiện tốt công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, các thiết bị chuyên dụng tại 2 nhà máy, tổ chức tốt diễn tập công tác PCCC, PCLB tại 2 nhà máy. Ngày 12/9/2016, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Đăk Lăk đã đến làm việc tại nhà máy Krông H’năng và đánh giá tốt về việc chấp hành đầy đủ các qui định về an toàn môi trường và Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước mặt của SBA.

Về dịch vụ Tư vấn: Đã thực hiện ký 07 hợp đồng dịch vụ tư vấn với tổng giá trị 20 tỷ đồng, giá trị tạm ứng là 4,7 tỷ đồng.

Về công tác quản lý, điều hành: Văn hóa SBA thường xuyên được quan tâm, xây dựng môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn hóa”; động viên, khuyến khích Người lao động phát huy dân chủ; công tác nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực (SBA đã nghiên cứu giải pháp xả lũ hợp lý, thiết kế và chế tạo thành công hai thiết bị phục vụ công tác báo lũ kịp thời và xả lũ một cách hợp lý. Đó là Thiết bị đo mưa tự động và Thiết bị đo mực nước hồ đạt cấp chính xác đến 1 milimét. Hai thiết bị này đã được trưng bày, giới thiệu và được đánh giá cao tại Hội chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội năm 2016). Luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh; hoàn thiện và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 có hiệu quả; chuyển đổi sang cơ chế trả lương khoán, hưởng lương theo khối lượng và hiệu quả công việc: Đây là bước đột phá trong nâng cao năng suất lao động, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ, tuyển dụng nhân sự được quan tâm thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các loại quỹ đối với Nhà nước. SBA được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015, ngoài ra được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam - trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2016”.     

Về công tác cổ đông: Tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 từ ngày 28/11/2016; thực hiện nhanh chóng việc điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của Cổ đông; phản hồi thông tin kịp thời, đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông trên website của Công ty; công tác công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo qui định.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2016; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ việc thực hiện Qui định thi hành Điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên trong chi bộ không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Về công tác xây dựng Đảng và hai tổ chức đoàn thể quần chúng: Kết nạp được 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho hai Đảng viên dự bị và đang làm thủ tục thẩm tra lý lịch để xét kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Với mục tiêu xây dựng Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên vững mạnh, Chi ủy đã tổ chức họp với BCH Công đoàn và BCH Chi đoàn Thanh niên Công ty về xây dựng kế hoạch hoạt động của hai đoàn thể trong năm 2016, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Công đoàn Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể người lao động. Chi đoàn Thanh niên đã thực hiện vai trò xung kích trong lao động sáng tạo.

Về công tác tuyên huấn, Chi bộ đã quán triệt các nội dung tư tưởng chỉ đạo của các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các đảng viên và CBNV trong công ty. Cụ thể Chi bộ tuyên truyền tốt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cho đảng viên, CBNV Công ty và xây dựng Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020.

Về công tác xã hội, an ninh quốc phòng: Đảm bảo an ninh khu vực tại hai nhà máy, văn phòng Công ty; trong công tác xã hội, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, thể hiện tinh thần văn hóa SBA trong tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng xã hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Khánh đã đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi ủy tạo được sự đoàn kết, đồng thuận cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tuy nhiên cần lưu ý phần đánh giá đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TU về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bí thư cảm ơn những góp ý xây dựng của Tổ Giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty, sẽ tiếp tục lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ năm 2016 cũng như Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2020.

 


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN