Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   11/08/2022   4359  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin:

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán: Tải về

Interim financial statements for the six-month period ended 30/6/2022: Download

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT XEM NHIỀU