SBA đạt danh hiệu TOP 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2023

Ngày 13/12, tại TP Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã trao chứng nhận "Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023" cho Công ty cổ phần Sông Ba, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

Phạm Văn Luận - Phòng Tổ chức - Hành chính   19/12/2023   745   0

Công ty cổ phần Sông Ba hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu phát điện năm 2023

Trong không khí hân hoan, chuẩn bị đón chào năm mới 2024 và sinh nhật tuổi 21 (02/01/2003 – 02/01/2024), Công ty cổ phần Sông Ba tiếp tục có năm thứ 5 liên tiếp hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng, doanh thu. Đến hết ngày 09/12/2023, NMTĐ Krông H’Năng đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023 và tiếp đến NMTĐ Khe Diên hoàn thành vào 24h00 ngày 13/12/2023. SBA đã chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu phát điện năm 2023 trước 18 ngày. Tổng sản lượng hai nhà máy đến hết ngày 13/12/2023 đạt 249,6/244,0 triệu kWh (vượt 2,29% so với kế hoạch, NMTĐ Krông H’Năng 205,4/200,0 triệu kWh; NMTĐ Khe Diên 44,2/44,0 triệu kWh), tổng doanh thu phát điện khoảng 307,81/271,16 tỷ đồng (vượt 12,27% so với kế hoạch).

Huỳnh Văn Sanh - Phòng Kính tế - Kế hoạch   18/12/2023   1020   0

Nhà máy thủy điện Khe Diên hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023

Lúc 07 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2023, Nhà máy thuỷ điện ( NMTĐ) Khe Diên vận hành đạt 44 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2023, về đích sớm hơn 18 ngày so với kế hoạch năm Công ty Cổ phần Sông Ba giao.

Võ Cao Trí - NMTĐ Khe Diên   15/12/2023   757   0

Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2023

Vào lúc 20h50 ngày 09/12/2023, Nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Krông H’năng đã hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (đạt 200,0/200,0 triệu kWh điện), đưa tổng sản lượng điện lũy kế kể từ khi đi vào sản xuất đến nay của Nhà máy là hơn 2,59 tỷ kWh điện.

Nguyễn Tuấn Đạt - Giám đốc NMKN   12/12/2023   745   0

SBA đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý kỹ thuật cho NMTĐ Khe Diên và Krông H’năng

Ngày 22/11/2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), đại diện Đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm – Công ty TNHH MTV Phần Mềm Speedmaint (Speedmaint) đã báo cáo kết quả cài đặt, hướng dẫn và đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý kỹ thuật (QLKT) cho 02 NMTĐ của SBA - NMTĐ Khe Diên và NMTĐ Krông H’năng.

Huỳnh Bá Anh Nhật - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   08/12/2023   639   0