Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước

Nắm bắt được những thay đổi theo tinh thần của Nghị định số 40/2023/NĐ-CP, SBA đã đặt vấn đề với Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, khai thác đập, hồ chứa cho 07 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi là cán bộ nhân viên Công ty. Trong quá trình tham gia khóa đào tạo từ ngày 22/8/2023 đến ngày 28/8/2023, các cán bộ nhân viên Công ty đã tiếp thu, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong công tác quản lý an toàn hồ đập.

Hứa Minh Hoàng - TT tư vấn và Kiểm định an toàn đập   11/09/2023   384   0

Hoàn thành công tác duy tu, bảo dưỡng sửa chữa đường dây 110kV Krông H’năng – Eakar năm 2023

Từ tháng 7/2023 Nhà máy thủy điện Krông H’năng bắt đầu triển khai công tác duy tu, sửa chữa và bảo trì đường dây 110kV sau 13 năm hoạt động liên tục, nhằm xử lý nhanh các hiện tượng bất thường có thể gây mất an toàn trên đường dây, hạn chế thấp nhất các sự cố chủ quan, đảm bảo đường dây vận hành an toàn, liên tục, nâng cao hiệu suất truyền tải điện.

Trần Hoàng Lân – NMTĐ Krông H’năng   31/08/2023   361   0

Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng hoàn thành công tác tiểu tu 02 tổ máy, sẵn sàng vận hành trong mùa mưa năm 2023

Định kỳ hàng năm trước khi bước vào mùa mưa (từ 01/9 đến 15/12), Nhà máy thuỷ điện Krông H’năng (NMKN) sẽ triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng (SCBD) tiểu tu 02 tổ máy H1, H2 để đảm bảo các hệ thống thiết bị tổ máy luôn sẵn sàng, vận hành an toàn, tin cậy, khai thác hiệu quả nguồn nước về trong mùa lũ.

Nguyễn Quốc Dương - NMTĐ Krông H'năng   30/08/2023   353   0

Nhà máy Krông H’năng tổ chức tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng cho Cán bộ công nhân viên Nhà máy cùng người thân

Hoạt động tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng cho CBCNV Nhà máy cùng người thân tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa CBNV Nhà máy cũng như tạo điều kiện cho người thân, vợ con CBCNV Nhà máy có cơ hội được gặp mặt, giao lưu và xích lại gần nhau hơn.

Trần Văn Thiện - NMTĐ Krông H'năng   21/08/2023   367   0

Đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng của Bộ Công Thương năm 2023

Ngày 03/8/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương do Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, cùng đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, các chuyên gia độc lập về thủy điện đến kiểm tra hiện trạng công trình và công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện Krông H’năng.

Hứa Minh Hoàng - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định AT đập   10/08/2023   425   0