Bài báo khoa học: [SBA] Nghiên cứu dự báo lũ hồ thuỷ điện Krông H’năng được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Nguyễn Phước Sinh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Thế Hùng   06/02/2024   917   0

Trang tin SBA xin trân trọng giới thiệu bài báo khoa học "A real-time flood forecasting hybrid machine learning hydrological model for Krong H'nang hydropower reservoir" của nhóm tác giả Nguyễn Phước Sinh (Công ty cổ phần Sông Ba), TS. Nguyễn Trường Huy (AtkinsRéalis, Canada) và GS.TS. Nguyễn Thế Hùng (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) nghiên cứu dự báo lũ hồ thuỷ điện Krông H’năng được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín River, nhà xuất bản Wiley (USA).

Chi tiết truy cập: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rvr2.72


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN