Nhớ về Khe Diên

Trần Ngọc Tuấn - Nguyên Giám đốc TTTV&KĐ an toàn đập   21/09/2022   912   0

Khe Diên một cõi đi về,

Lối mòn còn đó, suối khoe uốn mình.

Hôm xưa dốc Yến dừng chân!

Núi cao, thác thả hồn trong ráng chiều!

Rừng cây đổ nắng liêu xiêu,

Buồn vui ký ức mà phiêu phiêu lòng...

Khe Diên khai sáng ước mong,

Ngày mai xán lạn mãi trong bao người…

 

Nhớ về 15 năm NM thủy điện Khe Diên (15/9/2007÷15/9/2022)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN CBCNV CÔNG TY GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT DATD KHE DIÊN


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN