Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

Phòng Tài chính - Kế toán   11/08/2022   5055  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin:

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán: Tải về

Interim financial statements for the six-month period ended 30/6/2022: Download

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT XEM NHIỀU