CBTT: Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   07/10/2020   134  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN