Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019

Phòng Tài chính - Kế toán   06/08/2020   859  

 Xem và tải file đính kèm Tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN