Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2020 so với quý 2/2019

Phòng Tài chính - Kế toán   21/07/2020   392  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2020 so với quý 2/2019, cụ thể: File đính kèm