CBTT: Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị NMTĐ Tầm Phục.

Phòng Tài chính - Kế toán   18/05/2020   470  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị NMTĐ Tầm Phục.