Thông tin chi tiết


Người đăng:   Nguyễn Bá Minh

Email:   baminhha112@gmail.com

Thời gian:  24/01/2021

Lượt xem:   579

Nội dung câu hỏi:

Thuộc chuyên mục:   Liên quan tình hình hoạt động SXKD

Kinh chào tập thể quý công ty SBA. Tôi vô cùng vui mừng và chân thành cảm ơn khi trong năm vừa qua mặc dù nhiều khó khắn những tập thể SBA đã hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra và đưa vào khai thác tổ máy số 3 tại nhà máy thủy điện Khe Diên. Đồng thời, mong quý công ty có thể giải đáp cho tôi thắc mắc về các kế hoạch phát triển và mở rộng trong giai đoạn sắp tới của quý công ty, đặc biệt trong năm 2021. Tôi xin chân thành cảm ơn!


Nội dung trả lời:

Kính gửi Ông Nguyễn Bá Minh

Trước tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) cảm ơn Ông đã quan tâm đến tình hình hoạt động của SBA. Thắc mắc của Ông, SBA phúc đáp như sau:

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi: Đại dịch Covid - 19 kéo dài, phụ tải hệ thống điện giảm, giá bán điện theo thị trường thấp (trung bình năm chỉ 820 đồng/kWh)…SBA đã dự liệu tốt thuỷ văn, nên chủ động, có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong vận hành, phát triển tốt dịch vụ, tư vấn nên đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.690 đồng/CP, vượt 25% so với kế hoạch.

Năm 2021, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu bất thường, khó lường, phụ tải hệ thống điện thấp, điện mặt trời nhiều thừa nguồn...SBA đang đánh giá phân tích kỹ để xây dựng kế hoạch SXKD hợp lý, đảm bảo hiệu quả cho Cổ đông để trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Dự kiến các mục tiêu chính:

-  Tổng sản lượng phát điện các nhà máy là 210,00 triệu kWh (Trong đó Krông H’năng là 172,00 triệu kWh, Khe Diên là 38,00 triệu kWh). Tổng doanh thu phát điện 226,51 tỷ đồng (Trong đó Krông H’năng là 174,88 tỷ đồng, Khe Diên là 51,63 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu trên 1.300 đồng/CP.

-  Phát triển, mở rộng dịch vụ, tư vấn thêm các lĩnh vực mới: Lắp đặt thiết bị giám sát thông số vận hành hồ, nhà máy thủy điện theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT; Tư vấn vận hành hiệu quả nhà máy thủy điện, cải tạo, mở rộng nâng công suất các nhà máy; Vận hành xả lũ tự động đơn hồ, liên hồ.. doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

-  Triển khai giải quyết thủ tục chuẩn bị đầu tư của các Dự án điện gió khu vực lân cận NMTĐ Krông H’năng (50MW) và DATĐ Krông H’năng 2 (13,5MW) để báo cáo ĐHĐCĐ cho phép triển khai khi điều kiện thuận lợi.

Sau khi kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, SBA sẽ công bố chính thức theo quy định.

CÁC Ý KIẾN MỚI

Pham Thi Ngoc Ha   07/02/2021   560

CÁC Ý KIẾN XEM NHIỀU