Đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng của Bộ Công Thương năm 2024

Hứa Minh Hoàng - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định AT đập   01/07/2024   203   0

Thực hiện trách nhiệm của Bộ Công Thương về việc kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2024, Đoàn công tác được thành lập tại Quyết định số 168/QĐ-ATMT ngày 26 tháng 6 năm 2023 do Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, cùng đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, các chuyên gia độc lập về thủy điện tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện Krông H’năng vào ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Kiểm tra hiện trạng, đường bão hòa trong thân đập

Họp đánh giá công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện Krông H’năng

Qua kiểm tra tại thực địa công trình, kiểm tra hồ sơ, tài liệu quản lý an toàn đập, hồ chứa và tổ chức họp đánh giá, các thành viên trong Đoàn đã có những nhận xét, đánh giá rất tốt về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa Công trình thủy điện Krông H’năng trong thời gian qua. Kết luận của Đoàn kiểm tra: Công ty cổ phần Sông Ba đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, đáp ứng yêu cầu quản lý. Đập, hồ chứa thuỷ điện Krông H’năng đang ở trạng thái làm việc bình thường, không có bất thường và đảm bảo an toàn tích nước trong mùa mưa năm 2024.

SBA luôn nghiêm túc thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, thường xuyên quan trắc, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có mưa, lũ xảy ra, đảm bảo công trình luôn vận hành an toàn. Đặc biệt, với tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng bất thường, đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa, kiểm soát được các nguy cơ tìm ẩn gây mất an toàn công trình.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN