SBA tổ chức bồi huấn định kỳ ATLĐ kết hợp tuyên truyền ATGT cho CBNV sản xuất tại 2 nhà máy thủy điện

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   02/04/2024   373   0

Theo kế hoạch được duyệt ngay từ đầu năm, Công ty cổ phần Sông Ba đã tổ chức bồi huấn An toàn điện, thủy, cơ, nhiệt, hóa, kết hợp tuyên truyền ATGT, đồng thời tổ chức diễn tập thao tác, xử lý sự cố thiết bị, diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ cho CBNV trực tiếp sản xuất tại NMTĐ Khe Diên, NMTĐ Krông H’năng trong tháng 3/2024.

 

Để đảm bảo toàn bộ CBNV tại 2 nhà máy được tham gia đầy đủ công tác bồi huấn ATLĐ, ATGT kết hợp với diễn tập thao tác, xử lý sự cố thiết bị, PCCC, Công ty đã lên chương trình, kế hoạch chi tiết thông báo đến 2 nhà máy chuẩn bị, sắp xếp công việc để CBNV được tham gia đầy đủ. Đợt bồi huấn đã được tổ chức tại NMTĐ Krông H’năng từ ngày 14 - 15/3/2024 và tại NMTĐ Khe Diên ngày 21 - 22/3/2024. Ngoài các nội dung bồi huấn để ôn tập, củng cố kiến thức an toàn điện định kỳ hằng năm theo quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, CBNV trực tiếp tại 2 nhà máy còn được tham gia huấn luyện chuyên đề về an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa do phó Tổng giám đốc Kỹ thuật bồi huấn. Đặc biệt trong năm 2024, tài liệu bồi huấn được xây dựng lồng ghép về tăng cường tuyên truyền ATGT đến mọi CBNV lấy chủ đề “An toàn để về nhà”. Mặc dù thời gian tổ chức bồi huấn nội bộ, kết hợp công tác tổ chức diễn tâp thao tác, xử lý sự cố thiết bị, PCCC gói gọn trong 2 ngày làm việc, nhưng với sự tập trung thảo luận sôi nổi, tham gia diễn tập nghiêm túc, nên đã mang lại hiệu quả tích cực trong mỗi CBNV, đồng thời đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch đề ra.

Phó Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp bồi huấn và tuyên truyền công tác ATGT

Trong công tác bồi huấn lần này, CBNV đã được trang bị, củng cố thêm kiến thức về an toàn từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời việc xây dựng kế hoạch, chương trình tài liệu huấn luyện về an toàn điện, thủy, cơ, nhiệt, hóa theo từng chuyên đề sát với công việc thực tế tại nhà máy, dễ hiểu, nên đã xây dựng cho CBNV kỹ năng thích ứng để đảm bảo ATLĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như ATGT của mỗi CBNV trong quá trình công tác.

Tổ chức diễn tập PCCC tại 2 nhà máy

Ngoài ra, công tác tự tổ chức diễn tập thao tác vận hành và xử lý sự cố, PCCC  định kỳ tại 2 nhà máy cũng nhằm tăng cường khả năng phản xạ, xử lý tình huống của từng cá nhân được nâng cao, thực hiện đúng quy định, giúp rút ngắn thời gian mất điện do sự cố và bảo vệ tài sản của Công ty.

Tổ chức diễn tập thao tác thiết bị theo quy trình tại 2 NM

Qua đợt bồi huấn kiến thức định kỳ về ATLĐ, ATGT và diễn tập thực tế về công tác vận hành, xử lý sự cố thiết bị và PCCC cũng là dịp để CBNV tại các nhà máy thủy điện nâng cao ý thức hơn nữa, luôn sẵn sàng công tác ứng phó với các hiện tượng bất thường trong quá trình quản lý và vận hành Nhà máy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật năm 2024 đề ra.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN