Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

SBA tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 - Kế hoạch năm 2024 và Hội nghị người lao động năm 2024

Võ Anh Thùy An - Phòng Tổ chức - Hành chính   26/01/2024   419   0

Ngày 19/01/2024, tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) - Số 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng, SBA đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 - Kế hoạch năm 2024 và Hội nghị người lao động năm 2024.

Hội nghị có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Ủy viên BCH Công đoàn, Ông Lê Anh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Tổng Giám đốc, Bà Phan Thị Anh Đào - Chủ tịch Công đoàn và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty.

Hội nghị do Ông Đinh Châu Hiếu Thiện và Bà Phan Thị Anh Đào đồng chủ trì.

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đồng chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết năm 2023 - Kế hoạch năm 2024. Trong năm 2023, tình hình kinh tế biến động mạnh, giá vật tư, thiết bị gia tăng, công tác vận hành 02 Nhà máy còn bị ảnh hưởng do nắng nóng khô hạn kéo dài trong 9 tháng đầu năm và bị ràng buộc đồng thời bởi các quy định Thị trường điện và Quy trình vận hành liên hồ chứa. Nhưng nhờ tình hình thủy văn của hai hồ thủy điện Khe Diên và Krông H’năng những tháng cuối năm được cải thiện, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của EVNCPC, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực, đoàn kết của CBCNV Công ty trong quá trình giải quyết công việc nên SBA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra, cụ thể:

- Tổng sản lượng điện 2 nhà máy thủy điện đạt 270,38/244,00 triệu kWh theo kế hoạch, đạt 110,81% kế hoạch năm 2023.

- Công tác sản xuất kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, tổng doanh thu 2 nhà máy đạt 334,38/274,16 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 121,97%); lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2899/1911 đồng/CP theo kế hoạch, đạt 151,70% kế hoạch năm 2023.

- Công tác dịch vụ tư vấn tiếp tục được mở rộng, phát triển: Tổng doanh thu dịch vụ tư vấn và nguồn thu khác đạt 6,71/5,0 tỷ đồng (134,20% kế hoạch năm 2023).

- Các công tác khác về: Quản lý tài chính, phòng chống thiên tai, vận hành xả lũ tại các nhà máy thủy điện, phong trào đoàn thể và hoạt động xã hội… được thực hiện tốt; đời sống và tinh thần của CBCNV được cải thiện, góp phần tạo sự đoàn kết, không khí hăng say lao động. Công tác 5S đã tạo hiệu quả tốt: Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ được cải thiện, sắp xếp ngăn nắp; vật tư, thiết bị tại các nhà máy được sắp xếp gọn gàng, đạt mục tiêu “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”.

Về kế hoạch SXKD năm 2024: Theo dự báo El Nino vẫn có khả năng ảnh hưởng đến nguồn nước về các hồ, thị trường điện còn nhiều khó khăn. Nhưng với năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành 2 nhà máy thuỷ điện, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm phát huy vai trò trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện: 244,00 triệu kWh; tổng doanh thu: 274,93 tỷ đồng.

- Doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác: Tối thiểu 5,0 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 118,73 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 1.963 đồng/CP.

Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết của Công ty

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, Bà Phan Thị Anh Đào báo cáo các nội dung về kết quả tổ chức HNNLĐ cấp đơn vị cơ sở, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023, tình hình hình sử dụng các loại quỹ và các kiến nghị của người lao động.

Bà Phan Thị Anh Đào – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn

Đánh giá chung, Công ty và Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức HNNLĐ cấp cơ sở trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Đại diện Công ty đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của Người lao động với tinh thần cầu thị, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của người lao động đối với các kế hoạch, chủ trương, chính sách chung.

Tại hội nghị, Ông Phan Đình Thạnh – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Lãnh đạo Công ty giới thiệu về bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty. Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và áp dụng chính thức kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Phan Đình Thạnh - Phó Tổng Giám đốc giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty

Trong phần thảo luận, đại diện NMTĐ Krông H’năng, Khe Diên và Trung tâm tư vấn & Kiểm định an toàn đập đã trình bày những ý kiến của đơn vị mình với hội nghị. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện rõ sự vui mừng về những kết quả đạt được trong năm 2023, dự kiến các khó khăn trong năm 2024, trình bày ý kiến về các giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn của Công ty và hướng giải pháp để xử lý để đảm bảo sự hiệu quả, ổn định, bền vững cho công tác vận hành tại 2 Nhà máy. Các nội dung thảo luận, đề xuất cũng đã được Chủ trì Hội nghị giải đáp, tiếp thu để đưa vào kế hoạch công tác năm 2024.

Ông Phan Minh Thạch – Giám đốc NMTĐ Khe Diên phát biểu tại hội nghị

Trong Hội nghị lần này, ngoài việc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm định kỳ Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định, Hội nghị đã mở rộng thành phần thăm dò tín nhiệm đối với các Trưởng đơn vị nhằm đánh giá toàn diện mức độ uy tín, năng lực cán bộ, giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để làm cơ sở xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

CBCNV Công ty bỏ phiếu lấy tín nhiệm tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC đã thông tin chung về tình hình hoạt động của EVN nói chung và EVNCPC nói riêng. Ông đã đánh giá cao sự quyết tâm, sáng tạo, nỗ lực vượt khó không ngừng của đội ngũ Lãnh đạo và CBCNV để gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó, Ông cũng lưu ý Công ty cần có nhiều thay đổi mạnh mẽ để đạt được những thành tựu cao hơn trong năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty gửi lời cám ơn tới toàn thể đội ngũ CBCNV đã nỗ lực trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023; đồng thời yêu cầu toàn thể CBCNV lấy kết quả năm 2023 làm tiền đề để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024. Ông cũng thay mặt người đại diện của EVNCPC tại SBA, tiếp thu các ý kiến của Ông Nguyễn Thanh để đưa vào chương trình hoạt động của Công ty.

Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động. Kết quả 100% CBCNV tham dự nhất trí về các nội dung của Nghị quyết thể hiện sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty.

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Nghị quyết HNNLĐ

Công ty cũng đã tiến hành biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được EVN, EVNCPC và SBA ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc trong các hoạt động SXKD và phong trào thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Thanh trao Giấy khen EVNCPC cho các cá nhân Công ty

Ông Thái Hồng Quân trao giấy khen cho Ban Tổng Giám đốc và các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Hội nghị tổng kết năm 2023 - Kế hoạch năm 2024 và Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Ba đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí hân hoan của toàn thể CBCNV, hứa hẹn một năm 2024 nhiều thành tựu mới của Công ty cổ phần Sông Ba.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN