SBA hoàn thành công tác lắp đặt bổ sung rơ le dự phòng TBA 110kV Khe Diên và hoàn thiện hệ thống SCADA ngăn 172,173 trạm 110kV NMNĐ Nông Sơn

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   04/10/2023   741   0

Ngày 01/10/2023, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã thực hiện hoàn thành công tác lắp đặt các rơ le dự phòng cho TBA 110kV Khe Diên, lắp đặt hoàn thiện hệ thống SCADA ngăn 172,173 Trạm 110kV NMNĐ Nông Sơn theo đúng quy định tại Biên bản thỏa thuận đấu nối NMTĐ Khe Diên với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, cũng như đúng thời gian cam kết với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3).

TBA 110kV Khe Diên

TBA 110kV Khe Diên và ngăn 172, 173 trạm 110kV NMTĐ Nông Sơn được SBA đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành từ ngày 06/02/2021 có quy mô, gồm: TBA 110/35/22kV với công suất MBA 25/25/12 MVA, thiết bị đấu nối vào ngăn 172, 173 TBA 110kV của Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn nhằm truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia.

Để đảm bảo các quy định của ngành Điện về yêu cầu kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống rơ le, SCADA và tăng độ tin cậy vận hành hệ thống thiết bị nên cần phải lắp đặt bổ sung rơ le dự phòng cho TBA 110kV Khe Diên cùng với giải pháp kết nối hệ thống SCADA tương thích, đồng bộ tại các ngăn xuất tuyến tại trạm 110kV NMNĐ Nông Sơn.

Lắp đặt, thí nghiệm, cấu hình hệ thống re le và hệ thống SCADA

 

Thực hiện theo lịch cắt điện công tác đăng ký được Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung phê duyệt, Từ 06h00 ngày 01/10/2023, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã chủ trì tổ chức thực hiện đồng loạt các công tác: 

- Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tại TBA 110kV Khe Diên, ngăn 172,173 trạm 110kV NMNĐ Nông Sơn.

- Lắp đặt các rơ le dự phòng, các transducer đo lường công suất, đồng thời giám sát các nhà thầu thực hiện thí nghiệm, cấu hình thiết bị.....

- Thí nghiệm thiết bị hệ thông re le, cấu hình, thử nghiệm point-to-point, End to End kết nối tín hiệu SCADA về các đơn vị điều độ.

Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị TBA 110kV Khe Diên

Mặc dù khối lượng công việc thực hiện trong ngày lớn và có nhiều đơn vị cùng phối hợp thi công cùng lúc, nhưng công tác triển khai thực hiện luôn tuân thủ quy định nên đến 20h00 cùng ngày, đã hoàn thành nghiệm thu chỉnh định rơ le, cấu hình kiểm tra kết nối tín hiệu SCADA thông suốt đến Trung tâm điều độ đúng quy định, đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Nhờ sự phối hợp tốt giữa các đơn vị, công tác lập kế hoạch tổ chức hợp lý, cùng sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Công ty, công tác thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần chung cho công tác SXKD của Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN