Đoàn công tác EVNCPC làm việc với những Người đại diện phần vốn của EVNCPC tại SBA

Phan Đình Long - Phòng Kinh tế - Kế hoạch   25/09/2023   680   0

Sáng ngày 21/09/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Ba (SBA), Ban lãnh đạo Công ty và Những người đại diện phần vốn của EVNCPC tại SBA đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Ba.

Tham gia buổi làm việc, có Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC làm Trưởng đoàn và đại diện các Ban Kiểm tra nội bộ và giám sát tài chính, Ban Tài chính Kế toán và các kiểm soát viên chuyên trách. Về phía SBA có Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT (đại diện 50% vốn của EVNCPC tại SBA, tương ứng 19,545% vốn điều lệ); Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Tổng giám đốc (đại diện 30% vốn của EVNCPC tại SBA, tương ứng 11,727% vốn điều lệ), Ông Hoàng Xuân Quí – TV HĐQT (đại diện 20% vốn EVNCPC tại SBA, tương ứng 7,818% vốn điều lệ), các Thành viên Ban kiểm soát và các thành viên liên quan của Công ty.

            Tại buổi làm việc, Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát SBA đã báo cáo theo chuyên đề đánh giá hoạt động tài chính của Công ty cũng như các mặt hoạt động khác. Sáu tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác vận hành phát điện các nhà máy thủy điện Khe Diên, Krông H’năng do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El-Nino nên thời tiết nắng nóng, khô hạn hơn mọi năm, làm giảm sản lượng, doanh thu phát điện so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả nên lợi nhuận sau thuế đã đạt 60% kế hoạch năm, Công ty đã cân đối tốt dòng tiền, chi tiêu hợp lý, đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo toàn và phát triển tốt vốn chủ sở hữu. 

Trong buổi làm việc, các bên đã cùng phân tích, đánh giá hoạt động tài chính tại Công ty, những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp để Công ty hạn chế các rủi ro trong công tác quản trị, quản lý Công ty thời gian đến.

            Sau khi nghe báo cáo của Ban kiểm soát, các ý kiến giải trình bổ sung của các TV HĐQT, TGĐ Công ty và các thành viên tham dự cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh – TV HĐTV EVNCPC đã đánh giá cao những NĐD phần vốn tại SBA trong vai trò là Chủ tịch, Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty đã có những chỉ đạo, giải pháp linh hoạt, hiệu quả để quản trị, điều hành hoạt động SXKD tại SBA. Ông ghi nhận và biểu dương những thành quả mà SBA đã đạt được, đồng thời nhắc nhở Ban lãnh đạo Công ty cần lưu ý một số nội dung về công tác quản lý thời gian đến. 

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Những NĐD phần vốn của EVNCPC tại SBA, và Ban lãnh đạo SBA, Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Thanh và các đề xuất, giải pháp của Đoàn công tác. Tập thể lãnh đạo SBA cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo EVNCPC, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban, đơn vị trực thuộc EVNCPC trong hoạt động quản lý, điều hành SXKD Công ty cổ phần Sông Ba thời gian qua.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN