Họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba quý III/2023

Phan Đình Long - Phòng Kinh tế - Kế hoạch   19/09/2023   698   0

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã tổ chức họp định kỳ Quý III/2023. Cuộc họp do Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì, tham dự cuộc họp có đầy đủ các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của SBA thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là từ Quý II/2023, do ảnh hưởng El Nino, nắng nóng, khô hạn nên lưu lượng nước về các hồ Khe Diên, Krông H’năng không thuận lợi, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy việc vận hành các nhà máy rất khó khăn, các nhà máy gần như chỉ vận hành đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du, còn lại phải giữ mực nước hồ theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT Công ty, sự lãnh đạo điều hành linh hoạt của Ban TGĐ và sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty nên hoạt động sản xuất kinh doanh của SBA vẫn đảm bảo theo kế hoạch. Đến hết tháng 8/2023, tổng sản lượng phát điện hai nhà máy Khe Diên, Krông H’năng là 136,78 triệu kWh, đạt 56,06% kế hoạch năm, doanh thu phát điện là 181,52 tỷ đồng, đạt 66,21% kế hoạch năm. Công tác vận hành các nhà máy an toàn, ổn định không để xảy ra sự cố, đảm bảo các quy định hiện hành. Công ty đã hoàn thành kế hoạch công việc Quý II/2023 đã được HĐQT thông qua. Đặc biệt công tác dịch vụ tư vấn được phát triển mở rộng, tính đến nay, Công ty đã ký mới được 9 hợp đồng tư vấn, với tổng giá trị là 2,81 tỷ đồng.

Về kế hoạch Quý III/2023: Công ty dự kiến tổng sản lượng luỹ kế 2 nhà máy là 149,51/244,00 triệu kWh, đạt 61,27% kế hoạch năm; Tổng doanh thu phát điện luỹ kế 191,86/274,16 tỷ đồng, đạt 69,98% kế hoạch năm; Lãi cơ bản trên cổ phiếu luỹ kế đạt 1.566/1.911 đồng/CP, đạt 81,94% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp, HĐQT đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty. Các Thành viên HĐQT đều thống nhất cao với kế hoạch và giải pháp thực hiện trong Quý III/2023 do Công ty đề ra. Để tiếp tục duy trì phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, HĐQT Công ty chỉ đạo:

- Công ty cần phát huy hơn nữa sự linh hoạt sáng tạo, tập trung điều hành, vận hành sản xuất phát điện hai Nhà máy thủy điện Khe Diên, Krông H’năng hiệu quả trong những tháng còn lại năm 2023. Trong vận hành phải lưu ý đảm bảo công tác an toàn, tuân thủ thủ các quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ đập, PCTT, PCCC và các quy định hiện hành về quản lý, vận hành nhà máy thủy điện.

- Công ty rà soát, tập trung hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đã đề ra, theo dõi kiểm soát tốt chi phí để đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

Kết thúc cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua biên bản, Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý III/2023 phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN