SBA tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Phạm Văn Luận - Phòng Tổ chức - Hành chính   24/04/2023   945   0

Ngày 21/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) – Số 573 Núi Thành, TP Đà Nẵng; SBA đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 47 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đạt 62,61% cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía khách mời, có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); Các Ông là Trưởng, phó các Ban của EVNCPC; Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông và Đại diện Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đồng chủ trì phiên họp.

Ông Thái Hồng Quân và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đồng chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của SBA. Theo đó, trong năm 2022, hoạt động SXKD diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Tình hình thủy văn hai hồ thủy điện Khe Diên và Krông H’năng tốt từ những tháng đầu năm và duy trì, kéo dài đến hết năm; Giá bán điện trên thị trường tăng cao góp phần tăng doanh thu cho NMTĐ Krông H’năng khi tham gia thị trường; bên cạnh đó, Công ty cũng gặp không ít khó khăn do tình hình kinh tế biến động mạnh, giá vật tư, thiết bị gia tăng làm ảnh hưởng đến chi phí hoạt động, công tác vận hành 2 nhà máy thủy điện một số thời điểm bị ảnh hưởng do ưu tiên huy động điện gió, điện mặt trời. Trong điều kiện như trên, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, khắc phục các khó khăn, phát huy những thuận lợi và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty giao: Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy đạt 333,53/217,0 triệu kWh theo kế hoạch đạt 158,21%; Tổng doanh thu 451,96/249,53 tỷ theo kế hoạch đạt 181,12%; Lợi nhuận sau thuế 244,55/93,93 tỷ theo kế hoạch đạt 260,35%; Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.056 đồng/CP.

Về kế hoạch năm 2023, Công ty dự kiến sản lượng điện thương phẩm của hai NMTĐ đạt 244,0 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 279,16 tỷ đồng; Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.911 đồng/CP.

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023

Tại cuộc họp, các Cổ đông Công ty đã được nghe Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình của Công ty, ĐHĐCĐ đã tham gia thảo luận. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty và ghi nhận thành quả đạt được của Công ty trong năm 2022; Đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức cổ tức theo kế hoạch năm 2023 so với năm 2022; chi phí quản lý doanh nghiệp; công tác trồng rừng thay thế tại nhà máy thủy điện Krông H’năng; thủ tục giải quyết dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Sông Tranh 1, ….

Đại hội thống nhất đánh giá việc ăn, ở và đi lại của CBCNV nhà máy thủy điện Khe Diên còn rất khó khăn và đề nghị Công ty xem xét cải thiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho CBCNV nhà máy trong thời gian tới.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được HĐQT, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan trong Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

Cổ đông Công ty thảo luận tại cuộc họp

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm: Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2022; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Sông Tranh 1; … với kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Ông Hoàng Xuân Quí vào HĐQT và Bà Trần Nguyễn Anh Thư vào BKS Công ty thay thế cho các thành viên đã xin từ nhiệm của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với cùng tỷ lệ phiếu tán thành 99,96%.

Cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT, BKS

Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho thành viên BKS được bầu bổ sung

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Biên bản phiên họp và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%. Kết quả đạt được của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty là nguồn cổ vũ, động viên cho toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN