SBA hoàn thành tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại NMTĐ A Roàng, NMTĐ An Điềm năm 2023

Trần Ngọc Hoành - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định AT đập   31/03/2023   518   0

Ngày 18/02/2023, Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) đã ký hợp đồng tư vấn số 1223/CPSC-S3 và số 1423/CPSC-S3 với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC) để khảo sát, lập hồ sơ BCKT-KT ĐTXD các công trình cải tạo, nâng cấp đường vận hành và các hạng mục phụ trợ tại nhà máy thủy điện (NMTĐ) A Roàng, NMTĐ An Điềm nhằm nâng cao khả năng phòng chống thiên tai bão lụt. Ngay sau khi ký hợp đồng, SBA đã đồng thời triển khai ngay nhiều công tác, bố trí nhân lực nhịp nhàng từ công tác khảo sát hiện trường đến công tác tính toán thiết kế, lập hồ sơ… nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư.

Triển khai khảo sát hiện trường

Mặc dù tiến độ rất gấp, khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ tư vấn SBA đã nỗ lực tổ chức công việc hiệu quả nên đã hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. Ngày 21/03/2023, Công CPSC đã tổ chức họp thẩm định sản phẩm tư vấn của SBA. Hồ sơ BCKT-KT đã đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và đã được CPSC phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Quang cảnh cuộc họp

Với giải pháp bảo vệ, chống sạt lở cho nhà máy thủy điện A Roàng từ năm 2016 của SBA đã bảo vệ an toàn cho nhà máy các trận lũ lịch sử vừa qua và hiệu quả cao của các công tác tư vấn khác liên quan công trình thủy điện, thủy lợi, nông nghiệp… trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên, SBA đã khẳng định được thương hiệu, tạo được niềm tin từ CPSC và các đối tác, chủ đầu tư.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN