Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng, chuyển nấc phân áp 35kV TBA 110kV để điều chỉnh ổn định điện áp 22kV cấp điện khu vực huyện Nông Sơn

Võ Cao Trí - NMTĐ Khe Diên   28/03/2023   847   0

Trạm 110kV Khe Diên đóng điện đưa vào vận hành từ 06/02/2021, đến tháng 11/2022, Công ty điện lực Quảng Nam đầu tư lắp đặt ngăn lộ 434 đường dây 22kV và đưa vào vận hành cấp điện cho khu vực huyện Nông Sơn.

Từ khi ngăn 434 TBA 22kV cấp điện cho khu vực huyện Nông Sơn thì tần suất cắt điện đường dây 22kV cấp điện cho khu vực huyện Nông Sơn do sự cố hoặc cắt điện kỹ thuật đã giảm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực, ngày 19/3/2023 Nhà máy thuỷ điện Khe Diên đã thực hiện chuyển nấc phân áp phía 35kV từ nấc 3 lên nấc 4 để đồng bộ với ngăn 22kV theo công văn số 2755/ĐĐMT-PT+ĐĐ ngày 21/11/2022 của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung.

Việc điều chỉnh nấc phân áp phía 35kV sẽ góp phần ổn định điện áp ngăn 22kV cấp điện cho khu vực huyện Nông Sơn, đồng thời cũng giữ điện áp ngăn 35kV Nhà máy thuỷ điện Khe Diên nằm trong giới hạn cho phép khi vận hành. Qua đó nâng cao chất lượng cung cấp điện năng cho khu vực huyện Nông Sơn. 

Hình ảnh: Điều chỉnh nấc phân áp và thí nghiệm MBA sau điều chỉnh

Kết hợp trong thời gian cắt điện MBA để chuyển nấc phân áp, Nhà máy thuỷ điện Khe Diên và Điện lực Quế Sơn phối hợp vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trong TBA 110kV nhằm đảm bảo vận hành an toàn trong thời gian tới.

Hình ảnh: Bảo dưỡng thiết bị cơ hội của nhân viên

Công tác chuyển nấc phân áp MBA, bảo dưỡng TBA 110kV Khe Diên được thực hiện tuân thủ quy trình An toàn điện, các quy định liên quan và đảm bảo đúng thời gian cắt điện đã thông báo với người dân địa phương. Sau khi chuyển nấc phân áp, chất lượng điện năng tại huyện Nông Sơn đã được cải thiện rõ rệt.

Việc luôn thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng, vận hành an toàn thiết bị trạm 110kV là nhiệm vụ quan trọng của Nhà máy thủy điện Khe Diên trong quá trình sản xuất điện, bên cạnh đó Nhà máy luôn đồng hành cùng Công ty điện lực Quảng Nam để đảm bảo chất lượng điện năng tại khu vực huyện Nông Sơn,  góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN