SBA tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 - Kế hoạch công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023

Nguyễn Hữu Bảo Khánh - Phòng Tổ chức - Hành chính   01/03/2023   983   0

Ngày 24/02/2023, tại văn phòng Công ty, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 - Kế hoạch công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); Ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV EVNCPC; Ông Hồ Thăng Thu – Phó Tổng giám đốc EVNCPC; Ông Trần Đình Hà – Chủ tịch Công đoàn EVNCPC; Đại diện Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Về phía SBA, có Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các thành viên HĐQT; Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát cùng Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty.

Hội nghị do Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Tổng Giám đốc và Ông Phan Đình Thạnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì.

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện và ông Phan Đình Thạnh đồng chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đã thay mặt Lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 – Kế hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động. Trong năm 2022, tình hình kinh tế biến động mạnh, giá vật tư, thiết bị gia tăng; công tác vận hành 02 Nhà máy còn bị ảnh hưởng do ưu tiên huy động điện gió, điện mặt trời; Nhưng nhờ tình hình thủy văn hai hồ của thủy điện Khe Diên và Krông H’năng thuận lợi; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của EVNCPC; sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty và sự nỗ lực, đoàn kết của CBCNV Công ty trong quá trình giải quyết công việc nên SBA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra, cụ thể:

- Tổng sản lượng điện 2 nhà máy thủy điện đạt 333,49/217,0 triệu kWh theo kế hoạch, đạt 153,68% kế hoạch năm 2022.

- Công tác sản xuất kinh doanh Công ty đạt kết quả tốt, tổng doanh thu 2 nhà máy đạt 451,95/249,53 tỷ đồng theo kế hoạch (đạt 181,12%); Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.056/1.558 đồng/CP theo kế hoạch, đạt 260,33% kế hoạch năm 2022.

- Công tác dịch vụ tư vấn tiếp tục được mở rộng, phát triển: Tổng doanh thu dịch vụ tư vấn và nguồn thu khác đạt 5,93/4,0 tỷ đồng (148,25% kế hoạch năm 2022).

- Các công tác khác về: Quản lý tài chính; Phòng chống thiên tai, vận hành xả lũ tại các nhà máy thủy điện; các phong trào đoàn thể và hoạt động xã hội; … được thực hiện tốt; đời sống và tinh thần của CBNV được cải thiện, góp phần tạo sự đoàn kết, không khí hăng say lao động. Công tác 5S đã tạo hiệu quả tốt: Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ được cải thiện, sắp xếp ngăn nắp; Vật tư, thiết bị tại các nhà máy được sắp xếp gọn gàng, đạt mục tiêu “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy”.

Về kế hoạch SXKD năm 2023, theo dự báo khả năng sẽ khô hạn, nước về ít do ảnh hưởng El Nino, thị trường điện còn nhiều khó khăn; Nhưng với năng lực, kinh nghiệm của mình, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, Ban lãnh đạo và CBNV Công ty quyết tâm phát huy vai trò trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện:  219,00 triệu kWh; Tổng doanh thu: 251,83 tỷ đồng.

- Doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác: 5,0 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 101,14 tỷ đồng; Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 1.678 đồng/CP.

Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết của Công ty

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, Bà Phan Thị Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo các nội dung về kết quả tổ chức HNNLĐ cấp đơn vị cơ sở, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022, tình hình hình sử dụng các loại quỹ và các kiến nghị của người lao động.

Bà Phan Thị Anh Đào – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn

Đánh giá chung, Công ty và Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức HNNLĐ cấp cơ sở trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Đại diện Công ty đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của Người lao động với tinh thần cầu thị, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của người lao động đối với các kế hoạch, chủ trương, chính sách chung.

Trong phần thảo luận, đại diện NMTĐ Krông H’năng, Khe Diên và Trung tâm tư vấn & Kiểm định an toàn đập đã trình bày những ý kiến của đơn vị mình với hội nghị. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện rõ sự vui mừng về những kết quả đạt được trong năm 2022 và dự kiến các khó khăn trong năm 2023. Các thành viên tham gia thảo luận đã trình bày ý kiến về các giải pháp phát triển dịch vụ Tư vấn của Công ty, các tồn tại của thiết bị tại nhà máy thủy điện và hướng giải pháp để xử lý để đảm bảo sự ổn định, bền vững, cũng như đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn về đường xá đi lại phục vụ vận hành tại NMTĐ Khe Diên. Các nội dung thảo luận, đề xuất cũng đã được Chủ trì Hội nghị tiếp thu để đưa vào kế hoạch công tác năm 2023.

Ông Trần Ngọc Hoành – Giám đốc TTTV&KĐ an toàn đập phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện cũng đã công bố kết quả khảo sát toàn thể CBCNV Công ty về kết quả khắc phục 5 điểm chưa tốt của Công ty năm 2021, “5 điều tốt và 5 điều chưa tốt” của Công ty trong năm 2022 theo bình chọn của CBCNV và giải đáp các ý kiến đề xuất của Người lao động Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV EVNCPC đánh giá cao các kết quả Công ty đạt được trong năm 2022. EVNCPC là cổ đông sáng lập, đồng thời là cổ đông lớn nhất của SBA, các hoạt động của SBA thời gian qua đã mang lại cổ tức và giá trị vốn hóa thị trường ngày càng cao cho EVNCPC. Ông đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty và sự đồng thuận của toàn thể CBCNV Công ty. Đối với kế hoạch công tác năm 2023, Ông đã đề nghị Người đại diện của EVNCPC tại SBA quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện kế hoạch sửa chữa nhà máy theo phương pháp RCM; phát triển, mở rộng dịch vụ tư vấn về sửa chữa các nhà máy thủy điện nhỏ, lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước mặt; chi trả cổ tức cho cổ đông và đặc biệt chú ý chăm lo đời sống CBCNV tại các nhà máy thủy điện. Ông đánh giá, năm 2023 sẽ còn tiếp tục khó khăn nhưng với năng lực, sự quyết tâm của tập thể CBCNV, Công ty sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt.

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNCPC phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty gửi lời cám ơn tới toàn thể đội ngũ CBCNV đã nỗ lực trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022. Đồng thời, Ông yêu cầu toàn thể CBCNV lấy kết quả năm 2022 làm tiền đề để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023. Ông cũng thay mặt người đại diện của EVNCPC tại SBA, tiếp thu các ý kiến của Ông Trương Thiết Hùng để đưa vào chương trình hoạt động của Công ty.

Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Sau phần phát biểu của Lãnh đạo các cấp, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, kết quả 100% nhất trí về các nội dung của Nghị quyết thể hiện sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Nghị quyết HNNLĐ

Về công tác thi đua – khen thưởng: Với sự nỗ lực năm qua, Công ty, nhiều tập thể và CBNV SBA đã được tặng Giấy khen của EVNCPC và SBA về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022. Công đoàn SBA, các tập thể và cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn EVN, EVNCPC về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua LĐ giỏi và XD tổ chức CĐ vững mạnh năm 2022 và trong phong trào "Văn hóa, Thể thao" năm 2022.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Ông Trương Thiết Hùng trao Giấy khen EVNCPC cho các tập thể và cá nhân Công ty

Ông Trần Đình Hà (Chủ tịch Công đoàn EVNCPC) trao Bằng khen của Công đoàn EVN và Giấy khen của EVNCPC cho tập thể và cá nhân Công đoàn SBA

Ông Thái Hồng Quân trao giấy khen cho các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Phạm Phong – Thành viên HĐQT trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó TGĐ Công ty trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho CBCNV

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 - Kế hoạch công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Ba đã kết thúc tốt đẹp trong bầu không khí hân hoan của toàn thể CBCNV, hứa hẹn một năm 2023 nhiều thành tựu mới của Công ty Cổ phần Sông Ba.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN