SBA tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nguyễn Ngọc Thành - Phòng Tổ chức - Hành chính   30/04/2022   216   0

"Ngày 29/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) - 573 Núi Thành, TP Đà Nẵng; SBA đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 50 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đạt 63,92% cổ phần có quyền biểu quyết."

Về phía đại biểu, khách mời, có sự hiện diện của Ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); Các Ông, Bà là Trưởng, phó các Ban của EVNCPC; Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt và Đại diện Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đồng chủ trì phiên họp.

 

Ông Thái Hồng Quân và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đồng chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của SBA. Theo đó, trong năm 2021, hoạt động SXKD diễn ra trong điều kiện khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; 09 tháng đầu năm, nắng nóng khô hạn nên sản lượng phát của các nhà máy chỉ đạt 56,5% kế hoạch năm, bước sang các tháng quý IV thì mưa, lũ dồn dập, phụ tải hệ thống điện giảm, tình trạng thừa nguồn, quá tải lưới điện truyền tải đã xảy ra ở một số thời điểm đã làm hạn chế công suất phát điện của các nhà máy. Trong hoàn cảnh khó khăn trên, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, khắc phục các khó khăn, phát huy những thuận lợi và quyết liệt trong quản lý điều hành nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty giao: Tổng sản lượng điện thương phẩm 2 nhà máy đạt 236,78 triệu kWh/213,0 triệu kWh theo kế hoạch đạt 111,16%; Tổng doanh thu 282,90 tỷ/239,91 tỷ theo kế hoạch đạt 117,92%; Lợi nhuận sau thuế 117,16 tỷ/84,16 tỷ theo kế hoạch đạt 139,21%; Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.943 đồng/CP.

Về kế hoạch năm 2022, Công ty dự kiến sản lượng điện thương phẩm của hai NMTĐ đạt 217,0 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 249,53 tỷ đồng; Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.558 đồng/CP.

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022

Tại cuộc họp, các Cổ đông Công ty đã được nghe Ông Thái Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty.

Sau phần trình bày nội dung 08 Báo cáo và Tờ trình là phần thảo luận của ĐHĐCĐ. Các Cổ đông đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; Đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với công tác thi công đường bê tông vào NMTĐ Khe Diên để đảm bảo việc đi lại của CBNV nhà máy; công tác triển khai chuyển đổi số tại Công ty và cải tạo, nâng cấp thiết bị tại các nhà máy thủy điện; công tác cân đối dòng tiền và thời gian chi trả cổ tức, …. Về việc đầu tư dự án NMTĐ Krông H’năng 2: Đây là dự án tận dụng nguồn nước từ NMTĐ Krông H’năng chảy xuống nên việc vận hành sẽ rất hiệu quả, cổ đông đề nghị Công ty nỗ lực nghiên cứu để có phương án đầu tư tốt, đồng thời cần sớm có phương án về nguồn vốn dự kiến đầu tư cho dự án.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

 

 

Cổ đông Công ty thảo luận tại cuộc họp

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm: Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2021; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022; Tờ trình thông qua chủ trương giải quyết thủ tục đầu tư DATĐ Krông H’năng 2; … với kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành rất cao.

 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Về bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế 01 thành viên xin từ nhiệm; ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Ông Hoàng Xuân Quí vào Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ phiếu tán thanh 100%.

 

Cổ đông bầu bổ sung một thành viên BKS

 

Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho thành viên BKS được bầu bổ sung

Kết thúc phiên họp, Chủ tọa đã lấy biểu quyết thông qua Biên bản phiên họp và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN