SBA tổ chức huấn luyện, sát hạch an toàn điện cho CBNV 2 nhà máy thủy điện và văn phòng Công ty

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   08/04/2022   226   0

"Hưởng ứng Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 06/4/2022. SBA đã tổ chức lớp huấn luyện, sát hạch an toàn điện cho Cán bộ nhân viên Công ty (CBNV)".

Ban Tổng Giám đốc Công ty tham gia lớp huấn luyện

Lớp huấn luyện đã được tổ chức tại NMTĐ Khe Diên ngày 28, 29/3, tại NMTĐ Krông H’năng ngày 31/3, 01/4/2022 và tại khối văn phòng Công ty ngày 06/4/2022. Ngoài các nội dung ôn tập, củng cố lại kiến thức ATVSLĐ, an toàn điện định kỳ hằng năm, CBNV còn được nghe truyền đạt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy trình an toàn điện mới ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 áp dụng từ ngày 01/10/2021, các kiến thức thực tế, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc để đảm bảo an toàn và thực tập trên hình nhân phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp. Mặc dù trong tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, nhưng tất cả CBNV đều tập trung để được huấn luyện, làm bài sát hạch một cách nghiêm túc. Kết quả tất cả CBNV tham gia huấn luyện, kiểm tra sát hạch đều đạt yêu cầu.

Thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp với hình nhân

 

Tổ chức huấn luyện, sát hạch ATĐ tại NMTĐ Khe Diên

      

Tổ chức huấn luyện, sát hạch ATĐ tại NMTĐ Krông H’năng

Qua đợt huấn luyện, sát hạch này CBNV đã được trang bị, bổ sung kiến thức về an toàn điện từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ hằng năm đi vào nề nếp, từng bước xây dựng cho CBNV kỹ năng thích ứng an toàn, linh hoạt để đảm bảo ATVSLĐ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức huấn luyện, sát hạch an toàn điện tại Văn phòng Công ty


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN