SBA hoàn thành công tác vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm thiết bị TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV NMNĐ Nông Sơn để đảm bảo cho hoạt động SXKD năm 2022

Nguyễn Cường - Phòng Kỹ thuật Cơ điện   11/01/2022   426   0

Những năm qua, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ thiết bị để đảm bảo cho việc truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia được an toàn, thông suốt và ổn định.

 

Toàn cảnh chuẩn bị công tác tại TBA 110kV Khe Diên

TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV NMTĐ Nông Sơn được SBA đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành từ ngày 06/02/2021 có quy mô, gồm: TBA 110/35/22kV với công suất MBA 25/25/12 MVA, thiết bị đấu nối vào ngăn xuất tuyến 172, 173 TBA 110kV của Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn nhằm truyền tải công suất phát 15MW của NMTĐ Khe Diên vào hệ thống điện 110kV Quốc gia.

Thực hiện theo lịch cắt điện công tác đăng ký được Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung phê duyệt, trong hai ngày 08 và 09/01/2022, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, đồng thời giám sát đơn vị thí nghiệm Công ty Cổ phần kỹ thuật Năng lượng Việt (Vipotech) triển khai thí nghiệm thiết bị TBA 110kV Khe Diên và NXT 110kV đấu nối NMNĐ Nông Sơn theo hợp đồng đã ký.

  

Triển khai thí nghiệm tại TBA 110kV Khe Diên

Thí nghiệm nhị thứ TBA 110kV Khe Diên

Kết hợp bảo dưỡng và thí nghiệm TBA 110kV Khe Diên

 

Công tác vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tại NXT 110kV đấu nối NMNĐ Nông Sơn

Để đảm bảo các công việc hoàn thành đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt nhất, SBA đã lập kế hoạch từ trước, phối hợp với Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn để đăng ký thủ tục công tác, có phân công cụ thể công việc đến từng bộ phận công tác liên quan, với công tác an toàn được đặt lên hàng đầu được các đội, tổ vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm phối hợp tuân thủ tuyệt đối. Trong điều kiện thời gian 2 ngày làm việc, kế hoạch cắt điện ngắn, thời tiết không thuận lợi và khối lượng công việc nhiều, công tác tổ chức giám sát, thi công, thí nghiệm liên tục, ăn trưa tại chỗ, song tất cả các thành viên trong tổ, đội công tác tự nâng cao ý thức trách nhiệm và đã hoàn thành tốt công việc được phân công; đảm bảo tiến độ, tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, đóng điện đúng thời gian quy định.

Công tác vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên, thí nghiệm định kỳ thiết bị luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm chú trọng, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn tin cậy làm nền tảng cho công tác SXKD với mục tiêu hoàn thành, vượt kế hoạch sản lượng điện, doanh thu đã đề ra.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN