Công ty Cổ phần Sông Ba - Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021 trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Thái Hùng - Phòng Tài chính - Kế toán   21/06/2021   217   0

Công bố thông tin (CBTT) là điều bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR (Investor Relations) tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình đánh giá được thực hiện bởi Vietstock (đơn vị tiên phong trong nhiều lĩnh vực tài chính tại Việt Nam) kết hợp với cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE – Vietnam Association of Financial Executives) và Tạp chí điện tử tài chính và cuộc sống (Cơ quan báo chí của Hiệp hội các nhà Quản trị tài chính Việt Nam) nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các Doanh nghiệp niêm yết hằng năm: Thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp, sự tuân thủ nội dung quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Năm 2021 là năm thứ 11 Chương trình IR Awards được diễn ra (thực hiện đánh giá cho giai đoạn 01/05/2020-30/04/2021).

Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá của Ban tổ chức đối với 724 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) thì SBA là một trong 389 Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021.

DANH SÁCH 389 DNNY ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2021

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguồn: Vietstock & FiLi

SBA luôn công bố thông tin kịp thời tình hình hoạt động Công ty đến Cổ đông, nhà đầu tư, tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ về CBTT theo quy định trên TTCK Việt Nam thông qua Website của Công ty, UBCKNN và HoSE.

Việc luôn CBTT theo quy định trên TTCK không sai sót, đúng thời điểm là một điều đơn giản nhưng không hề dễ dàng đối với các DNNY. SBA luôn làm tốt điều này liên tiếp trong nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm với cổ đông và gia tăng chất lượng IR (Investor Relation) của Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN